ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่เมืองเก่าน่านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมระบบจ่ายน้ำสวนสาธารณะศรีเมือง วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด