ประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E1/2560 วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานเทศบาล และบริเวณโดยรอบ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด