ประกาศประกวดราคา สอบราคา
สอบราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2557 สอบราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมพืชอาหาร วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมพืชอาหารและพืชพลังงาน กิจกรรมขุดบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด