เดือนตุลาคม – พฤษภาคม 2561 ไม่มีประกาศประกวดราคา สอบราคา วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
เดือนตุลาคม 2559 – มกราคม 2560 ไม่มีประกาศประกวดราคา สอบราคา วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561 
... อ่านทั้งหมด