ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศประกวดราคาและผู้ชนะราคาของหน่วยงานต่างๆในจังหวัดลำปาง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ขายทอดตลาดบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปี๋ใหม่เมืองนครลำปาง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานแสดงสินค้าเซรามิก (Road Show) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานลำปางเซรามิกแฟร์ ครั้งที่ 29 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดงานรำลึกวันประวัติศาสตร์รถไฟรถม้าลำปาง ครั้งที่ 18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด