มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
สรุปสาระการประชุม ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด