นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด