0

0

0

0

คู่มือ/ระเบียบ/ขั้นตอนปฏิบัติ

คู่มือหรือขั้นตอนการปฏิบัติตน รวมถึงคำแนะนำต่างๆ

ดูรายการ

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับประชาชน

ดูรายการ

รายงาน/สถิติ

ข้อมูลที่ให้บริการเกี่ยวกับเรื่องของรายงาน หรือสถิติต่างๆ

ดูรายการ

วิจัย/วิชาการ

รวบรวมงานวิจัย และข้อมูลทางวิชาการที่ให้บริการ

ดูรายการ

โปรแกรม/แอปพลิเคชั่น

โปรแกรมที่ให้บริการผ่านมือถือสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์

View Details

Single Window @ Marine Department

กรมเจ้าท่า

เชื่อมโยง

ระบบบริหารงานภูมิสารสนเทศโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ

กรมเจ้าท่า

เชื่อมโยง

ระบบสอบถามข้อมูลประกาศนียบัตร/ประกาศนียบัตรสุขภาพ/หนังสือคนประจำเรือ กรมเจ้าท่า

กรมเจ้าท่า

เชื่อมโยง

ร้องเรียนออนไลน์ 98

รวบรวมลิงค์สำหรับร้องเรียนในด้านต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อความสะดวกในการค้นหา

ดูรายการ