ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์วันที่เผยแพร่
เปิดตัวช่องใหม่ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารกับประชาชน VNGOP

เปิดตัวช่องใหม่ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารกับประชาชน VNGOP ช่องทางใหม่สำหรับข้อมูลข่าวสารนี้เป็นที่คาดหมายว่าจะช่วยในการเผยแพร่นโยบายของรัฐและข้อกำหนดของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีไปยังประชาชน


เมื่อวันที่ 25 เมษายน รัฐบาลเปิดตัวโปรแกรมนำร่องใหม่ได้แก่  Việt Nam Online ซึ่งเป็นโครงการที่ริเริ่มมาจากนโยบายของนายกรัฐมนตรี เหงียน ตัน ซุง (Nguyễn Tấn Dũng) ที่มอบให้กับ เว็บไซต์ของรัฐบาล (หรือ The Government e-Portal ในปัจจุบัน) และ The Việt Nam Multimedia Corporation (VTC) เพื่อผลิตและเผยแพร่ Việt Nam Online ซึ่งจะออกอากาศบนเว็บไซต์ www.chinhphu.vn และช่อง VTC5 โดยเน้นการเสนอข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมของผู้นำ  การทำหน้าที่ของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี  การปฏิบัติตามนโยบายใหม่  ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน และหน่วยงานภาครัฐ


รัฐมนตรี เหงียน ซวน พุก (Nguyễn Xuân Phúc) ประธานในที่ประชุมจากสำนักงานรัฐบาล  เน้นย้ำถึงการดำเนินการโครงการ Việt Nam Online ว่าจะต้องสอดคล้องกับทิศทางตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ความต้องการข้อมูลข่าวสารของประชาชน และชุมชนธุรกิจที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ


นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร เล ซวัน โฮป (Lê Doãn Hợp) กล่าวว่า ภายใต้แนวโน้มการบูรณาการด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  เวียดนามต้องมั่นใจว่ามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแบบสองทางระหว่างรัฐบาลกับประชาชน


“Việt Nam Online จะเป็นช่องทางการสื่อสารที่สำคัญตามเงื่อนไขที่กล่าวไว้ข้างต้น” นาย Lê Doãn Hợp กล่าว


ทั้งนี้รัฐมนตรี เหงียน ซวน พุก (Nguyễn Xuân Phúc) และนาย Lê Doãn Hợp ให้เกียรติเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างการผลิตและเผยแพร่โปรแกรม Việt Nam Online ระหว่าง VNGOP และ VTC


By Thanh Thúyแหล่งข่าว http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/English/About/ShowAboutDetail?categoryId=10000072&articleId=10001006
26/04/2551