บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์ เอเชีย จำกัด (ทอส)
THAI-Amadeus Southeast Asia Co.,Ltd.

วิสัยทัศน์ เป็นระบบสำรองที่นั่ง และระบบสนับสนุนธุรกิจเกี่ยวกับการเดินทาง ที่ลูกค้าเลือกใช้เป็นอันดับแรก ด้วยระบบที่ทันสมัย และบริการเป็นเลิศพันธกิจสนับสนุนกิจการของการบินไทย และสายการบินอื่น พัฒนาบริษัทฯ สายการบิน ตัวแทนจำหน่วย รองรับการเปลี่ยนแปลง หาช่องทางสร้างรายได้อื่นๆ นอกเหนือจาก Booking Fee ใช้ทรัพยากร เงินทุน ที่มีอยู่อย่างเต็มประสิทธิภาพ ?บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล (เปิดเผย เป็นธรรม โปร่งใส)
ธุรกิจหลัก
ดำเนินกิจการการให้บริการเทคโนโลยีระบบสำรองที่นั่งการเดินทาง “Amadeus” ให้แก่ ตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสาร ตัวแทนการท่องเที่ยว บริษัทนำเที่ยว และสายการบิน โดยบริษัทฯ ให้บริการการเชื่อมโยงข้อมูลโดยตรงจากผู้ให้บริการการเดินทาง อาทิ สายการบิน โรงแรม หรือบริษัทรถเช่า ผ่านช่องทางการขาย คือตัวแทนจำหน่าย ทั้งในประเทศไทย สหภาพพม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศกัมพูชา โดยใช้ชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายการสื่อสาร รวมถึงดำเนินกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับระบบสำรองที่นั่งการเดินทาง เช่น บริการประกันภัยการเดินทางแบบออนไลน์ เพื่อให้ผู้โดยสารและตัวแทนจำหน่ายสามารถได้รับหมายเลขกรมธรรม์ได้ทันทีที่ซื้อประกัน บริการส่งและอัพเดทข้อความข่าวสารการเดินทางถึงผู้โดยสารผ่าน Short Message Service (SMS)
โครงการต่าง ๆ เทศการตรุษจีน 2558 ปีมะแมบริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จำกัด ได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศการตรุษจีนในปีมะแม ให้กับตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารเชื้อสายจีน ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล, เชียงใหม่ , ขอนแก่น, ชลบุรี (พัทยา) , หาดใหญ่ (สงขลา) ที่ได้ให้รับความไว้วางใจเลือกใช้ระบบสำรองที่นั่งอะมาดิอุส โดยได้นำผลไม้มงคลเป็นส้มสีทองพร้อมอั่งเปาเข้าอวยพรซึ่งได้รับการตอบรับจากตัวแทนจำหน่ายเป็นอย่างดี