บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (ทีโอที)
TOT Public Company Limited

แผนที่

วิสัยทัศน์TOT ผู้ให้บริการโทรคมนาคมและดิจิทัลชั้นนำของประเทศพันธกิจ1.สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อยกระดับการให้บริการแก่ลูกค้าTOT มุ่งมั่นพัฒนาระบบโทรคมนาคม ค้นหาทางเลือกและความเป็นไปได้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่ดีกว่าให้แก่ผู้ใช้2.ให้บริการอย่างมีคุณภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยวางระบบ ควบคุมมาตรฐาน และประกอบกิจการอย่างมีจิตสำนึกเพื่อประชาชน3.เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่ยุคดิจิทัลเราเป็นผู้วางรากฐาน และเป็นผู้นำด้านระบบดิจิทัลเพื่อประโยชน์ทั้งภาคองค์กรและประชาชน