องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก. / BMTA)
Bangkok Mass Transit Authority

" ผู้นำการให้บริการรถโดยสารประจำทาง "
" บริการรถโดยสารประจำทางที่มีคุณภาพแบบมืออาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและใส่ใจกับสิ่งแวดล้อม "