สถิติผู้เข้าใช้บริการ 
- ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO) -
เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562
วันที่  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10111213141516171819202122232425262728293031
จำนวนครั้ง3358321529663161308236542565288131492171160517852933271329813107235323852947295334612812307916622079292030432507256325132181