สถิติผู้เข้าใช้บริการ 
- ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO) -
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562
วันที่  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10111213141516171819202122232425262728293031
จำนวนครั้ง3350344534922871299236484354364533513570314626883159417838153465321524992604208429723286332332342665313236723325340144372817