สถิติผู้เข้าใช้บริการ 
- ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO) -
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
วันที่  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10111213141516171819202122232425262728293031
จำนวนครั้ง4545505354245648581761836540627558365541583954806421617066055641591557285666513448384585452444314852451143304125000