สถิติผู้เข้าใช้บริการ 
- ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO) -
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
วันที่  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10111213141516171819202122232425262728293031
จำนวนครั้ง2175248417422470215122112003235728391434013662397181931182311203828301734176438982406228515902849219124362168000