หน้าแสดงผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป 112 รายการ

ชื่อหน่วยงานข้อมูลการติดต่อ

สายด่วนสอบถามข้อมูลการขนส่ง

 

ตำรวจทางหลวง

1193 

ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร

1197 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

1348 

บริษัท ขนส่ง จำกัด

1490 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

1543 

กรมการขนส่งทางบก

1584 

ศูนย์บริการประชาชนสายด่วนกรมทางหลวง

1586 

การรถไฟแห่งประเทศไทย

1690 

บริษัท โอเรียนท์ ไทย แอร์ไลน์

1126