หน้าแสดงผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป

 รายการเอกสารวันที่เอกสาร
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560 สำนักบริหารกลาง15/01/2561
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร12/01/2561
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง12/01/2561
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560 กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ 12/01/2561
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 12/01/2561
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี10/01/2561
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ11/01/2561
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์10/01/2561
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560 กองวิจัยและพัฒนาข้าว09/01/2561
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560 กองเมล็ดพันธุ์ข้าว09/01/2561