หน้าแสดงผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป

 รายการเอกสารวันที่เอกสาร
Vสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น09/01/2566
Vสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว09/01/2566
Vสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 กองเมล็ดพันธุ์ข้าว06/01/2566
Vสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว06/01/2566
Vสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์06/01/2566
Vสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ06/01/2566
Vสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 กองประสานงานโครงการพระราชดำริ06/01/2566
Vสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 06/01/2566
Vสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย06/01/2566
Vสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี06/01/2566