หน้าแสดงผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป

 รายการเอกสารวันที่เอกสาร
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง15/10/2562
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2562 ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี11/10/2562
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2562 ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี11/10/2562
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562 ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน10/10/2562
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562 สำนักบริหารกลาง09/10/2562
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง08/10/2562
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา04/10/2562
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ04/10/2562
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก04/10/2562
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี04/10/2562