หน้าแสดงผลลัพธ์ » 1 | 2 |  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป

 รายการเอกสารวันที่เอกสาร
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร07/01/2562
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา04/01/2562
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่04/01/2562
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี04/01/2562
Vสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน04/01/2562
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก04/01/2562
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่04/01/2562
Vสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี20/12/2561
Vสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว19/12/2561
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง18/12/2561