หน้าแสดงผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 |  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป

 รายการเอกสารวันที่เอกสาร
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่18/01/2562
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ17/01/2562
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง17/01/2562
Vสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี10/01/2562
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี10/01/2562
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง10/01/2562
Vสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์09/01/2562
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี09/01/2562
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว09/01/2562
Vสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ09/01/2562