หน้าแสดงผลลัพธ์ » 1 | 2 |  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป

 รายการเอกสารวันที่เอกสาร
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา04/02/2562
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก04/02/2562
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร 04/02/2562
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี 04/02/2562
Vสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี30/01/2562
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท04/06/2561
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561 ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท03/05/2561
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท30/04/2561
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร16/01/2562
Vสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร10/01/2562