หน้าแสดงผลลัพธ์ » หน้าที่แล้ว  11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | หน้าถัดไป

 รายการเอกสารวันที่เอกสาร
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก05/11/2561
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา05/11/2561
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี05/11/2561
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561 กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ 05/11/2561
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร05/11/2561
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด05/11/2561
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย05/11/2561
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ05/11/2561
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง25/10/2561
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561 สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว22/10/2561