หน้าแสดงผลลัพธ์ » หน้าที่แล้ว  11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | หน้าถัดไป

 รายการเอกสารวันที่เอกสาร
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี04/09/2561
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา04/09/2561
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฏร์ธานี 04/09/2561
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561 สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว29/08/2561
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร22/08/2561
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่21/08/2561
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ21/08/2561
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง21/08/2561
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก16/08/2561
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561 สำนักบริหารกลาง16/08/2561