หน้าแสดงผลลัพธ์ » หน้าที่แล้ว  21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | หน้าถัดไป

 รายการเอกสารวันที่เอกสาร
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 กลุ่มตรวจสอบภายใน06/02/2562
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์05/02/2562
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี04/02/2562
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา04/02/2562
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก04/02/2562
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร 04/02/2562
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี 04/02/2562
Vสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี30/01/2562
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท04/06/2561
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561 ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท03/05/2561