หน้าแสดงผลลัพธ์ » หน้าที่แล้ว 11 | 12 | 13 |  14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | หน้าถัดไป

 รายการเอกสารวันที่เอกสาร
Vสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก01/07/2562
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก01/08/2562
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์05/08/2562
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร05/08/2562
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี05/08/2562
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน02/08/2562
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์01/08/2562
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี30/07/2562
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง25/07/2562
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562 ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ25/07/2562