หน้าแสดงผลลัพธ์ » หน้าที่แล้ว 11 |  12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | หน้าถัดไป

 รายการเอกสารวันที่เอกสาร
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี28/08/2562
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร28/08/2562
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น26/08/2562
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง23/08/2562
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 สำนักบริหารกลาง 20/08/2562
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ15/08/2562
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ08/08/2562
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ08/08/2562
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี08/08/2562
Vสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่07/08/2562