หน้าแสดงผลลัพธ์ » หน้าที่แล้ว  11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | หน้าถัดไป

 รายการเอกสารวันที่เอกสาร
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562 กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์04/09/2562
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 สำนักบริหารกลาง19/06/2562
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี 03/09/2562
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก03/09/2562
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562 ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี02/09/2562
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี29/08/2562
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท29/08/2562
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ29/08/2562
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว29/08/2562
Lสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 กองเมล็ดพันธุ์ข้าว29/08/2562