ชื่อหน่วยงานสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง
The Central Observation and Protection Centre

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหารตำแหน่งโทรศัพท์โทรสาร
01 นายพิชัย รัตนพัลลภผู้อำนวยการสถานพินิจฯ กลาง0-2224-14960-2224-1546
02 นางกาญจนา ทองจีนผู้อำนวยการกองอำนวยการ0-2224-77480-2224-1546
03 นายกิตติ อุปถัมภ์รักษาการผู้อำนวยการกองคุมประพฤติ0-2225-39600-2224-1481
04 นางอาภรณ์ สายเชื้อรักษาการผู้อำนวยการกองแพทย์0-3429-8267-90-3429-8267
05 นายเกริกเกรียติ พิทักษ์สันติชัยรักษาการผู้อำนวยการกองแรกรับ0-2573-71790-2573-7166


วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด

27/10/2552 | 10:12