มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (มรภ.อย.)

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

 • เป็นแหล่งเรียนรู้
 • ชูคุณธรรม
 • นำท้องถิ่น
 • สานศิลป์มรดกโลกสู่สากล

  ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

  โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

  ผู้ประสานงาน

  ปรับปรุงล่าสุด

  05/10/2559 | 10:12

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (มรภ.อย.)

   

  รายชื่อผู้บริหาร

  ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร

  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (มรภ.อย.)

   

  ข้อมูลเผยแพร่

  ไม่พบข้อมูล

  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (มรภ.อย.)

  วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
  ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
  ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
  ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
  ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
  หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
  โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
  อีเมล์   เว็บไซต์
  เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
  พิกัดที่ตั้ง
  โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
  ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
  โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
  ผู้ประสานงาน