ผลสอบถามความพึงพอใจ

ระบบจัดการเรื่องร้องเรียนอุทธรณ์ด้วยระบบดิจิทัล

สขร.

4คำตอบ
1.ท่านประกอบอาชีพอะไร
4คำตอบ

2.ท่านเห็นว่าการให้บริการของหน่วยงานเป็นอย่างไร
4คำตอบ

3.ท่านทราบช่องทางการร้องเรียน/อุทธรณ์ จากสื่อประเภทใด
4คำตอบ

4.ท่านเข้าใจกฏหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการมากน้อยเพียงใด
4คำตอบ

5.ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน
4คำตอบ

แก้ไข
1  ควรมี ระบบ LINE และศุูนย์สอบถามผ่านทางหน้า www.oic.go.th
2  Je souhaite faire une r?clamation mais je n'y arrive pas Avez-vous une adresse e-mail ? merci brume_sellin@yahoo.fr
3  ทำอย่างไรให้ง่ายบอกขั้นนตอน
4  สำนักงาน การไฟฟ้าของอำเภอบ้านไร่ โหดร้ายและไร้มนุษยธรรม ชาวไร่ชาวนาพึ่งจะลิมตาอ้างปากได้ไม่ถึงเดือน สำนักงานไฟฟ้า แจ้งจะไปตัดไฟถ้าค้างชำระ เป็นเวลา 1 เดือน ทำมัยไม่เห็นอกเห็นใจประชาชนบ้าง ผ่อนผันก็ได้ ถือว่าเลวมาก คนแก่ เด็กน้อยอยู่เต็มบ้านพวกคุณยังไปตัดไฟ รายได้ก็ไม่มีหามาจ่ายไม่ทันผ่อนผันก็ไม่ได้ เลวมากๆๆๆๆๆๆๆ พวกคุณคือคนรวยแต่พวกเรามันคนจน เอารัดเอาเปรียบประชาชน สุดๆ ขอสาบแช่ง โหดร้ายและใจดำมาก
Copyright 2022 © Office of the Official Information Commission, Government House, Thailand. All Rights Reserved.