กดเพื่อดูภาพขยาย
กดเพื่อดูภาพขยาย
กดเพื่อดูภาพขยาย
กดเพื่อดูภาพขยาย
กดเพื่อดูภาพขยาย
กดเพื่อดูภาพขยาย
กดเพื่อดูภาพขยาย
กดเพื่อดูภาพขยาย
กดเพื่อดูภาพขยาย
กดเพื่อดูภาพขยาย
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ"14 ปี ข้อมูลข่าวสาร ก้าวไกลไปกับเทคโนโลยี" คลิกที่ อ่านรายละเอียด ... 

  • สาร นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

  • ปาฐกถาพิเศษโดย นางนลินี ทวีสิน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

  • คำกล่าวรายงานของ นายธีรภัทร สันติเมทนีดล รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

  • ภาพบรรยากาศภายในงาน

  • รูป รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบโล่ 12 หน่วยงาน (กล้องที่ 1)

  • รูป รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบโล่ 12 หน่วยงาน (กล้องที่ 2)

  • รูป รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบประกาศนียบัตร (กล้องที่ 1)

  • รูป รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบประกาศนียบัตร (กล้องที่ 2)