นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวดก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด