- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 บ้านกำปงเปาว์ ตำบลลิดล (20/05/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านตาโละ ตำบลลิดล (20/05/2564)
ประกาศผู้ชนะการจัดซ์้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 (28/04/2564)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ 2564 (05/01/2564)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารถบรรทุกน้ำ (ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน (16/04/2563)