ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 บ้านกำปงเปาว์ ตำบลลิดล วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านตาโละ ตำบลลิดล วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการจัดซ์้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารถบรรทุกน้ำ (ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด