ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาววรุณลักษม์ พลหาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตพระโขนง
วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
มอบหมายให้ฝ่ายทะเบียนประชาสัมพันธ์ และเปิดรับลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสา พระราชทาน 904 วปร ระหว่างวันที่ 1 - 10 ของทุกเดือน สามารถสมัครได้ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์ BFC ฝ่ายทะเบียน ชั้น 1 สำนักงานเขตพระโขนง เชื่อมโยง ...
?? ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดี ช่วยกันเป็นหูเป็นตา สอดส่องดูแลพื้นที่พระโขนงของเรากันนะคะ ??
วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562
?? จากข่าวที่เราทราบกันดีว่าประเทศไทยเป็นเจ้าภาพและเป็นประธานในการประชุมที่มีความสำคัญระดับโลก นั่นคือ “การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2562 ทำให้มีผู้นำจากประเทศในกลุ่มอาเซียน เดินทางมาร่วมประชุมที่ประเทศไทย รวมไปถึงผู้นำระดับสูงจากหลายประเทศ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ?? สำนักงานเขตพระโขนงจึงอยากขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขตพระโขนง ให้ช่วยกันสอดส่องดูแลพื้นที่ เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ?? หากพบเห็นวัตถุสิ่งผิดปกติหรือบุคคลต้องสงสัย โดยใช้หลักการสังเกตเบื้องต้นดังนี้ ?? 1? ไม่เคยเห็น (ไม่เคยเห็นว่าอยู่ตรงนั้นมาก่อน) 2? ไม่เป็นของใคร (ถามแล้วไม่มีเจ้าของหรือหาเจ้าของไม่พบ) 3? ไม่ใช่ที่อยู่ (เป็นวัตถุที่ควรอยู่ในที่อื่นมากกว่าอยู่ตรงนั้น) 4? ไม่เรียบร้อย (วัตถุมีลักษณะภายนอกดูไม่เรียบร้อย ผิดปกติ หรือผิดจากรูปแบบเดิม) ?? หากพบวัตถุต้องสงสัยตามหลักการสังเกตเบื้องต้นแล้ว สิ่งที่ควรปฏิบัติในขั้นตอนต่อไปคือ... 1? ห้าม ? แตะ จับ ขยับ เคลื่อน วัตถุต้องสงสัยที่พบเห็น 2? ถาม (ให้ถามหาผู้เป็นเจ้าของวัตถุต้องสงสัย) 3? จดจำ (ให้จดจำรูปร่าง ลักษณะของวัตถุต้องสงสัยหรือถ่ายรูปไว้) 4? กำหนดเขตปลอดภัย (ห้ามเข้าใกล้บริเวณวัตถุต้องสงสัย ควรอยู่ในระยะที่ปลอดภัย) 5? รายงาน (ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือแจ้งสำนักงานเขตพระโขนง) หากผู้ใดพบเห็นวัตถุสิ่งผิดปกติหรือบุคคลต้องสงสัย สามารถแจ้งเหตุได้ที่... ?? สถานีตำรวจนครบาลพระโขนง โทร. 088-5028879 หรือ 191 หรือ 1599 ?? สำนักงานเขตพระโขนง โทร.02-3115018 ต่อ 6531 หรือ กรุงเทพมหานคร 1555 ?? หากพบเห็นผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินหรือผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุให้รีบโทรแจ้งสายด่วน 1669 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เชื่อมโยง ...
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตพระโขนง จัดกิจกรรม พัฒนาคู คลอง ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาดลำรางแยกคลองมอญ
วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562
10 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวอธิศรี วุฒิภาคภักดี ผู้อำนวยการเขตพระโขนง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.” ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ พัฒนาคู คลอง แหล่งน้ำ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ณ ลำรางแยกคลองมอญ (หมู่บ้านเมืองทอง 4) ความกว้างประมาณ 3-4 เมตร ความยาวประมาณ 170 เมตร ด้วยการพัฒนาจัดเก็บขยะ ผักตบชวา ตัดแต่งกิ่งไม้และวัชพืช ตลอดจนขยะชิ้นใหญ่ เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ และเกิดประโยชน์กับประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลอง โดยมีคณะผู้บริหารเขตพระโขนง ข้าราชการ-ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลพระโขนง กองร้อยรักษาความสงบเขตพระโขนง-บางนา และประชาชนจิตอาสากว่า 200 คน เข้าร่วมกิจกรรม เชื่อมโยง ...
เขตพระโขนง ตรวจติดตามกรณีรื้อถอนอาคาร
วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562
10 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น. นางสาวอธิศรี วุฒิภาคภักดี ผู้อำนวยการเขตพระโขนง พร้อมด้วยนายณรงค์ศักดิ์ ชื่นสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระโขนง เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาและฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามกรณีมีคำสั่งให้ดำเนินการรื้อถอนอาคาร และแก้ไขเปลี่ยนแปลงส่วนที่ขออนุญาตให้ถูกต้องตามแบบแปลนที่ได้แจ้งไว้ ณ แมนชั่นคุณสุณีย์ ซอยสุขุมวิท 93 (พึ่งมี 7) เชื่อมโยง ...
แอปพลิเคชั่น กทม. Now Connect
วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด