ข่าวประชาสัมพันธ์
เขตพระโขนง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดโรงพยาบาลของกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร มหาอนันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดี
วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เพื่อปลุกจิตสำนึกประชาชนให้รู้รักสามัคคี มีจิตสาธารณะ เอื้อเฟื้อแบ่งปันซึ่งกันและกัน ตลอดจนร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ โดยให้ทุกภาคส่วนบูรณาการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” >>> 9 มิถุนายน 2563 เวลา 07.00 น. ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร มหาอนันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดี เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พร้อมปล่อยแถวกิจกรรม ณ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย การมอบ Face Shield และ เจลแอลกอฮอล์ล้างทำความสะอาดมือ ให้แก่ประชาชนที่มารอรับบริการ ภายในโรงพยาบาลกิจกรรมเช็ดทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับประชาชนพักคอย เช็ดราวเหล็ก ราวบันได และจุดสัมผัสร่วมต่างๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เป็นต้น >>> โดยมีนางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ผู้บริหารเขตกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ในการนี้ นายเรืองเดช พงษ์จันทรโอ ผอ.เขตพระโขนง มอบหมาย นางสาววรุณลักษม์ พลหาญ ผช.ผอ.เขตพระโขนง เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จิตอาสาพระราชทานกลุ่มเขตกรุงเทพใต้และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ เชื่อมโยง ...
เขตพระโขนง รับการตรวจประเมินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 50 เขต 50 คลอง เฉลิมพระเกียรติ ฯ
วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563
8 มิ.ย.63 เวลา 12.50 น. นายปรีชา ใจงาม ผอ.เขตยานนาวา ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดคลอง กลุ่มกรุงเทพใต้ พร้อมคณะ ลงพื้นที่เขตพระโขนง ตรวจติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาปรับปรุงภูทิทัศน์คลอง ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดคลองในพื้นที่ 50 เขต 50 คลอง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ คลองบางจาก (พระโขนง 2)? ซอยสุขุมวิท 56 ถึงสุดเขตพระโขนง >>> โดยมีนายเรืองเดช พงษ์จันทรโอ ผอ.เขตพระโขนง พร้อมด้วย น.ส.วรุณลักษม์ พลหาญ นายจรัญยุกต์ เขียวสด ผช.ผอ.เขตพระโขนง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตพระโขนง สำหรับการประชุม มีการนำเสนอข้อมูลการดำเนินงาน ด้านการพัฒนาของสำนักงานเขตพระโขนง ร่วมกับชุมชนริมคลองบางจาก และภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่เขตพระโขนง มาอย่างต่อเนื่อง >>> จากนั้น ผอ.เขตพระโขนง พร้อมคณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง นำคณะตรวจประเมินฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ณ คลองบางจาก ซอยสุขุมวิท 56 พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะตรวจประเมินฯ เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงต่อไป เชื่อมโยง ...
กรุงเทพมหานคร ห่วงใยประชาชน ลุยแจกถุงยังชีพ ลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19
วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563
>>> 5 มิ.ย. 63 เวลา 16.30 น. นายสมพงษ์ เวียงแก้ว ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่เขตพระโขนง ณ โรงเรียนพูนสิน (เพชรสุขอุปถัมภ์)? มอบถุงยังชีพของกรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ชุมชนแออัดหน้าบริษัท ยัสปาล จำกัด สุขุมวิท 66/1 ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยชุมชนดังกล่าว เป็นชุมชน/พื้นที่ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรุงเทพมหานคร แต่เป็นชุมชน/พื้นที่ จุดที่ได้รับความเดือดร้อน ต้องการความช่วยเหลือ และเป็นพื้นที่ซึ่งยังไม่เคยได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานใด ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 135 ราย ณ โรงเรียนพูนสิน (เพชรสุขอุปถัมภ์) สุขุมวิท 64 >>> โดยมีนายเรืองเดช พงษ์จันทรโอ ผอ.เขตพระโขนง พร้อมคณะผู้บริหารเขตพระโขนง คณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนพูนสิน (เพชรสุขอุปถัมภ์)? ตำรวจ สน.พระโขนง และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตพระโขนง ให้การต้อนรับ พร้อมร่วมปฏิบัติภารกิจมอบถุงยังชีพ และแจกแอลกอฮอล์ล้างมือ จากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง)? ให้แก่พี่น้องประชาชน >>> สำหรับถุงยังชีพที่กรุงเทพมหานคร มอบนั้น ล้วนแต่เป็นสิ่งของที่ได้รับสนับสนุนจากภาคเอกชนทั้งสิ้น ซึ่งกรุงเทพมหานคร ไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด โดยในถุงยังชีพนี้บรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของประชาชน อาทิ ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา ซอสปรุงรส น้ำตาลทราย สบู่ ผงซักฟอก เป็นต้น เชื่อมโยง ...
เขตพระโขนง ????ตรวจแนะนำผู้ประกอบการในพื้นที่ หลัง กทม.ผ่อนคลายเปิดกิจการ ระยะที่ 3
วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563
>>> 4 มิ.ย.63 สำนักงานเขตพระโขนง โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ร่วมกับตำรวจ สน.พระโขนง ลงพื้นที่ตรวจแนะนำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ให้แก่สถานเสริมความงาม ร้านนวดเพื่อสุขภาพ ร้านสักคิ้ว และค่ายมวย ในพื้นที่เขตพระโขนง รวมจำนวน 9 แห่ง ภายหลัง คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร (คกก.โรคติดต่อ กทม.)? มีมติผ่อนปรนเปิดกิจกรรมและกิจการต่างๆ ในระยะที่ 3 พร้อมทั้งแจกประกาศของกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 10) >>> ทั้งนี้เขตฯ ได้ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการ ให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย มีจุดตั้งวางเจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัย มีสมุดลงชื่อจดบันทึกรายละเอียดวัน เวลา การรับบริการ และจัดเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ให้กับผู้มาใช้บริการอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้จำกัดจำนวนผู้รอรับบริการภายในร้าน เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -?19 >>> สำรับผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการท่านใด ไม่แน่ใจว่าร้านตนเองได้รับการผ่อนคลายหรือไม่ ตลอดจนการดำเนินการป้องกันโรคถูกต้องครบถ้วนแล้วรึยัง ตรวจสอบได้ที่นี่จ้าาาาา???? https://www.facebook.com/114517608647869/posts/2554966941269578/ เชื่อมโยง ...
สำนักอนามัย ตรวจความพร้อมโรงแรมในเขตพระโขนง ที่เข้าร่วมเป็นสถานกักโรคโควิด -?19
วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2563
>>> 3 มิ.ย.63 นางกนกรัตน์ พันธ์นรา รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อม และให้คำแนะนำผู้ประกอบการโรงแรมในพื้นที่เขตพระโขนง ที่เข้าร่วมโครงการให้ใช้สถานที่เป็นที่ดูแลและกักตัว 14 วัน เพื่อสังเกตอาการ สำหรับผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ (Local Quarantine)? เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -?19 >>> ในการนี้นายเรืองเดช พงษ์จันทรโอ ผอ.เขตพระโขนง มอบหมายให้ น.ส.วรุณลักษม์ พลหาญ ผช.ผอ.เขตพระโขนง พร้อมด้วย พ.จ.อ.ปรีชา ละมัยสานนท์ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และผู้จัดการโรงแรมให้การต้อนรับ และร่วมตรวจสถานที่ พร้อมทั้งให้ข้อมูล เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด