ด้านการจัดหาพัสดุ
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
1(2) ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รถกระบะ) (30/09/2562)
1(2) ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฝ่ายโยธา) (27/09/2562)
1(2) ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฝ่ายโยธา) (27/09/2562)
1(2) ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฝ่ายโยธา) (26/09/2562)
1(2) ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฝ่ายโยธา) (26/09/2562)
1(2) ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ) (23/08/2562)
ข้อ 1(3) รายงานการขอจ้างก่อสร้างปรับปรุงซอยเคหะร่มเกล้า 80 จากถนนเคหะร่มเกล้า ถึงคลองบางเลา (30/05/2562)
ข้อ 1(3) รายงานการขอจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (200ปี) (30/05/2562)
ข้อ 1(3) รายงานการขอจ้างปรับปรุงโรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล (30/05/2562)
ข้อ 1(4) ผลการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการหรือรายการ (30/05/2562)