สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (10/06/2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำเดือน เมษายน 2563 (13/05/2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำเดือน มีนาคม 2563 (14/04/2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (13/03/2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำเดือน มกราคม 2563 (13/02/2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำเดือน ธันวาคม 2562 (16/01/2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (13/12/2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2562 (15/11/2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำเดือน กันยายน 2562 (11/10/2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานปีงบฯ62 ประจำเดือน กันยายน 2562 (11/10/2562)