สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 |
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2562 (10/11/2562)
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2562 (07/10/2562)
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 (06/09/2562)
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 (15/08/2562)
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 (05/07/2562)
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (10/06/2562)
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2561 (26/05/2562)
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (26/05/2562)
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2561 (26/05/2562)
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2561 (26/05/2562)