การประชุมทคณะอนุกรรมการดำเนินการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ 39/2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 201 อาคาร สปน.
อ่านรายละเอียด
| ดูข่าวทั้งหมด