ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพื่ิมพื้นที่สีเขียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
จ้างเหมาปรับปรุงซอยสุขุมวิท 97/1 จากถนนสุขุมวิทถึงคลองบางนางจีนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาปรับปรุงซอยสุขุมวิท 64 จากคลองบางจากถึงสะพานข้ามทางด่วน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาปรับปรุงซอยชื่นจิตต์ จากซอยพึ่งมี 20 ถึงศาลเจ้าแม่ทับทิม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาปรับปรุงซอยสุขุมวิท 56 แยก 3-1 จากซอยสุขุมวิท 56 แยก 3 ถึงสุดทางสาธารณประโยชน์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
จ้างเหมางานปรับปรุงซอยวชิรธรรมสาธิต 42 จากซอยวชิรธรรมสาธิต ถึงสุดทางสาธารณประโยชน์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาปรับปรุงซอยสุขุมวิท 89 จากถนนสุขุมวิทถึงสะพานคลองบางนางจีนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตพระโขนง จำนวน ๑๐๔ ซอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซอยสุขุมวิท ๖๒ ทับ ๑ จากถนนสุขุมวิท ถึงถนนเลียบทางด่วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซอยสุขุมวิท ๖๒ แยก ๖ จากซอยสุขุมวิท ๖๒ ถึงจุดที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนบางจาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซอยแยกซอยสุขุมวิท ๖๔ แยก ๖ จากซอยสุขุมวิท ๖๔ แยก ๖ ทับ ๑ ถึงซอยพงษ์เวชอนุสรณ์ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซอยแยกซอยสุขุมวิท ๖๒ แยก ๘ จากซอยสุขุมวิท ๖๒ แยก ๘ ถึงสุดทางสาธารณประโยชน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซอยพึ่งมี ๒๖ จากซอยสุขุมวิท ๙๓ ถึงสุดทางสาธารณประโยชน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเขตพระโขนง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเขตพระโขนง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2560) วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซ๊ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคาอลูมิเนียม จำนวน 1 คัน วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 2 คัน...(ลงวันที่ 31 ต.ค. 2559) วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียน วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนพูนสิน วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซอยสุขุมวิท 62 แยก 4 จากซอยสุขุมวิท 62 แยก 4 ถึงซอยสุขุมวิท 60/2 วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้าเหมางานซ่อมแซมผิวจราจรเลียบทางด่วนจากซอยสุขุมวิท 62 ถึงซอยสุขุมวิท 62/1 วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด