ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดตะกล่ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดตะกล่ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าจ้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าจ้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 22 แยก 12-1-1 ถึงคลองปลัดเปรียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 22 แยก 12-1-1 ถึงคลองปลัดเปรียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30 แยก 23 ถึงสุดทางสามแยก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30 แยก 23 ถึงสุดทางสามแยก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซอยอ่อนนุช 65 แยก 7,9,11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซอยอ่อนนุช 65 แยก 7,9,11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อรถงับผักตบชวาพร้อมเครน ความยาวแขนไม่น้อยกว่า 15 เมตร 1 คัน? ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อรถงับผักตบชวาพร้อมเครน ความยาวแขนไม่น้อยกว่า 15 เมตร 1 คัน? ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 5 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 5,000 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 135 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 5 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 5,000 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 135 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองศาลาลอยทั้งสองฝั่ง จากถนนอ่อนนุชถึงซอยอ่อนนุช 74/3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองศาลาลอยทั้งสองฝั่ง จากถนนอ่อนนุชถึงซอยอ่อนนุช 74/3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดัเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 9,600 ลิตรต่อนาที 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดัเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 9,600 ลิตรต่อนาที 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคา จ้างปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคา จ้างปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [29-11-2019] วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [29-11-2019] ... อ่านต่อ
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบทรงปิรามิต จำนวน 30 หลัง และเต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง จำนวน 10 หลังด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบทรงปิรามิต จำนวน 30 หลัง และเต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง จำนวน 10 หลังด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 39 แยก 6 ถึงสุดทางสามแยก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 39 แยก 6 ถึงสุดทางสามแยก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แยก 14 เชื่อมซอยจัดสรรสุนทร ล๊อค 17 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แยก 14 เชื่อมซอยจัดสรรสุนทร ล๊อค 17 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขตประเวศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขตประเวศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ร่างขอบเขตงาน (TOR) จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขตประเวศ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ร่างขอบเขตงาน (TOR) จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขตประเวศ ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย จำนวน 7 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย จำนวน 7 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย จำนวน 7 คน ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2563 เอกสารแนบ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562 ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย จำนวน 7 คน ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2563 เอกสารแนบ ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจัดซื้อต้นไม้และวัสดุในการปลูกตามโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 33 รายการ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจัดซื้อต้นไม้และวัสดุในการปลูกตามโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 33 รายการ ... อ่านต่อ
รายงานขอซื้อขอจ้าง ปรับปรุงถนนรามคำแหง 2 ซอย 12 แยก 11,13 ถึงจุดที่กำหนด วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562 รายงานขอซื้อขอจ้าง ปรับปรุงถนนรามคำแหง 2 ซอย 12 แยก 11,13 ถึงจุดที่กำหนด ... อ่านต่อ
รายงานขอซื้อขอจ้าง ปรับปรุงซอยอ่อนนุช 66 แยก 19-12-1 จากลำรางหนองอีแวถึงซอยชุมชนมะขามเทศพัฒนา วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562 รายงานขอซื้อขอจ้าง ปรับปรุงซอยอ่อนนุช 66 แยก 19-12-1 จากลำรางหนองอีแวถึงซอยชุมชนมะขามเทศพัฒนา ... อ่านต่อ
รายงานขอจ้างเหมาทำความสะอาดโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตประเวศ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562 รายงานขอจ้างเหมาทำความสะอาดโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตประเวศ ... อ่านต่อ
รายงานขอซื้อขอจ้าง ประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้สแตนเลสสำหรับโรงอาหาร จำนวน 465 ชุด วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562 รายงานขอซื้อขอจ้าง ประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้สแตนเลสสำหรับโรงอาหาร จำนวน 465 ชุด ... อ่านต่อ
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จัดซื้อต้นไม้และวัสดุในการปลูกตามโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 33 รายการ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562 ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จัดซื้อต้นไม้และวัสดุในการปลูกตามโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 33 รายการ ... อ่านต่อ
รายงานขอจ้างเหมาตัดเย็บชุดลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ชุดนอนอนุบาล ชุดพละ จำนวน 16 โรงเรียน ตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 รายงานขอจ้างเหมาตัดเย็บชุดลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ชุดนอนอนุบาล ชุดพละ จำนวน 16 โรงเรียน ตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ... อ่านต่อ
รายงานขอซื้อและการจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาจัดซื้อต้นไม้และวัสดุในการปลูกตามโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 23 รายการ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 รายงานขอซื้อและการจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาจัดซื้อต้นไม้และวัสดุในการปลูกตามโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 23 รายการ ... อ่านต่อ
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องประกวดราคาซื้อต้นไม้ในการปลูกตามโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 23 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องประกวดราคาซื้อต้นไม้ในการปลูกตามโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 23 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 2 (ช่วงปลาย) ถึงจุดที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 พฤษภาคม 2561) วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 2 (ช่วงปลาย) ถึงจุดที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 พฤษภาคม 2561) ... อ่านต่อ
ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงโรงเรียนคชเผือกอนุสรณ์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (งบประมาณ 2560) วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงโรงเรียนคชเผือกอนุสรณ์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (งบประมาณ 2560) ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองอาจารย์พร จากคลองต้นตาลถึงคลองกระทุ่มแจ้ (1 ธ.ค.2559) งบประมาณ 2560 วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองอาจารย์พร จากคลองต้นตาลถึงคลองกระทุ่มแจ้ (1 ธ.ค.2559) งบประมาณ 2560 ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบจำนวน 1,142 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (9 พฤษภาคม 2561) วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบจำนวน 1,142 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (9 พฤษภาคม 2561) ... อ่านต่อ
รายงานขอจ้าง ประกวดราคาจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบจำนวน 1,142 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รายงานขอจ้าง ประกวดราคาจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบจำนวน 1,142 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อต้นไม้และวัสดุในการปลูกตามโครงการสวนของพ่อ จำนวน 10 รายการ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 ประกาศสอบราคาจัดซื้อต้นไม้และวัสดุในการปลูกตามโครงการสวนของพ่อ จำนวน 10 รายการ ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อต้นไม้และวัสดุในการปลูกตามโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 13 รายการ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 ประกาศสอบราคาจัดซื้อต้นไม้และวัสดุในการปลูกตามโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 13 รายการ ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้าง จำนวน 1,126 ชุด วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้าง จำนวน 1,126 ชุด ... อ่านต่อ
ประกาศประมูลจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครของเขตประเวศ จำนวน 16 โรงเรียน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561 ประกาศประมูลจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครของเขตประเวศ จำนวน 16 โรงเรียน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าบึงหนองบอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 เมษายน 2561 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าบึงหนองบอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 เมษายน 2561 ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 เมษายน 2561) วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 เมษายน 2561) ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาตัดเย็บชุดลูกเสือเนตรนารียุวกาชาดชุดนอนอนุบาลชุดพละ จำนวน 16 โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24 เมษายน 2561) เลขที่ 20/2561 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาตัดเย็บชุดลูกเสือเนตรนารียุวกาชาดชุดนอนอนุบาลชุดพละ จำนวน 16 โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24 เมษายน 2561) เลขที่ 20/2561 ... อ่านต่อ
ประกาศ ยกเลิก ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561 ประกาศ ยกเลิก ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกาศ ยกเลิก ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าบึงหนองบอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561 ประกาศ ยกเลิก ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าบึงหนองบอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาตัดเย็บชุดลูกเสือ/ชุดยุวกาชาดและชุดพละ จำนวน 1,149 ชุด ของโรงเรียนวัดตะกล่ำ (วันที่ 23 พ.ค. 2560) วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561 สอบราคาจ้างเหมาตัดเย็บชุดลูกเสือ/ชุดยุวกาชาดและชุดพละ จำนวน 1,149 ชุด ของโรงเรียนวัดตะกล่ำ (วันที่ 23 พ.ค. 2560) ... อ่านต่อ
สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน ชั้นอนุบาล 1-2 จำนวน 11 รายการ และหนังสือเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 63 รายการ รวมทั้งสิ้น 74 รายการ ของโรงเรียนวัดตะกล่ำ (วันที่ 5 มิถุนายน 2560) วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561 สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน ชั้นอนุบาล 1-2 จำนวน 11 รายการ และหนังสือเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 63 รายการ รวมทั้งสิ้น 74 รายการ ของโรงเรียนวัดตะกล่ำ (วันที่ 5 มิถุนายน 2560) ... อ่านต่อ
สอบราคาจัดซื้อหนังสือแบบเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 35 รายการ ของโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ (วันที่ 26 พ.ค. 2560) วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561 สอบราคาจัดซื้อหนังสือแบบเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 35 รายการ ของโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ (วันที่ 26 พ.ค. 2560) ... อ่านต่อ
สอบราคาจัดซื้อหนังสือเสริมการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 34 รายการ ของโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ (วันที่ 5 มิถุนายน 2560) วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561 สอบราคาจัดซื้อหนังสือเสริมการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 34 รายการ ของโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ (วันที่ 5 มิถุนายน 2560) ... อ่านต่อ
สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน ระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 74 รายการ ของโรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา (วันที่ 7 มิถุนายน 2560) วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561 สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน ระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 74 รายการ ของโรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา (วันที่ 7 มิถุนายน 2560) ... อ่านต่อ
รายงานผลการประกวดราคาจัดซื้อชุดว่ายน้ำนักเรียนพร้อมหมวก จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ กท 7311.11/495 ลว. 20 มี.ค. 2561 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561 รายงานผลการประกวดราคาจัดซื้อชุดว่ายน้ำนักเรียนพร้อมหมวก จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ กท 7311.11/495 ลว. 20 มี.ค. 2561 ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างฯ จ้างปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 (คริสตจักร) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 7303/991 ลงวันที่ 16 ธ.ค. 2559 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561 ขออนุมัติจ้างฯ จ้างปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 (คริสตจักร) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 7303/991 ลงวันที่ 16 ธ.ค. 2559 ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างฯ ปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30 จากวงเวียนที่ 1 ถึงคลองตาเปีย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 7303/992 ลงวันที่ 16 ธ.ค. 2559 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561 ขออนุมัติจ้างฯ ปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30 จากวงเวียนที่ 1 ถึงคลองตาเปีย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 7303/992 ลงวันที่ 16 ธ.ค. 2559 ... อ่านต่อ
ข้อ 1(4) ขออนุมัติจ้างฯ จ้างปรับปรุงซอยศรีนครินทร์ 38 ถึงคลองขุนสกล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 7303/830 ลงวันที่ 1 พ.ย. 2559 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561 ข้อ 1(4) ขออนุมัติจ้างฯ จ้างปรับปรุงซอยศรีนครินทร์ 38 ถึงคลองขุนสกล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 7303/830 ลงวันที่ 1 พ.ย. 2559 ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างฯ จ้างปรับปรุงซอยศรีนครินทร์ 38 ถึงคลองขุนสกล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 7303/830 ลงวันที่ 1 พ.ย. 2559 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561 ขออนุมัติจ้างฯ จ้างปรับปรุงซอยศรีนครินทร์ 38 ถึงคลองขุนสกล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 7303/830 ลงวันที่ 1 พ.ย. 2559 ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างฯ จ้างปรับปรุงซอยวัดทุ่งเศรษฐี แยก 50 ถึงถนนกาญจนาภิเษก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 7303/994 ลงวันที่ 16 ธ.ค. 2559 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561 ขออนุมัติจ้างฯ จ้างปรับปรุงซอยวัดทุ่งเศรษฐี แยก 50 ถึงถนนกาญจนาภิเษก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 7303/994 ลงวันที่ 16 ธ.ค. 2559 ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างฯ จ้างปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 48 แยก 13 จากซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 48 ถึงจุดที่กำหนด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 7303/1025 ลงวันที่ 22 ธ.ค. 2559 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561 ขออนุมัติจ้างฯ จ้างปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 48 แยก 13 จากซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 48 ถึงจุดที่กำหนด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 7303/1025 ลงวันที่ 22 ธ.ค. 2559 ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างฯ จ้างปรับปรุงซอยศรีนครินทร์ 40 (สุภาพงษ์ 1) แยก 5-2 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 7303/1026 ลงวันที่ 22 ธ.ค. 2559 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561 ขออนุมัติจ้างฯ จ้างปรับปรุงซอยศรีนครินทร์ 40 (สุภาพงษ์ 1) แยก 5-2 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 7303/1026 ลงวันที่ 22 ธ.ค. 2559 ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างฯ จ้างปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 72 แยก 4 ถึงจุดที่กำหนด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 7303/1027 ลงวันที่ 22 ธ.ค. 2559 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561 ขออนุมัติจ้างฯ จ้างปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 72 แยก 4 ถึงจุดที่กำหนด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 7303/1027 ลงวันที่ 22 ธ.ค. 2559 ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างฯ ปรับปรุงซอยบุษกร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 7303/1028 ลงวันที่ 22 ธ.ค. 2559 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561 ขออนุมัติจ้างฯ ปรับปรุงซอยบุษกร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 7303/1028 ลงวันที่ 22 ธ.ค. 2559 ... อ่านต่อ
ขออนุมัติซื้อฯ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 7303/767 ลงวันที่ 20 มี.ค. 2560 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561 ขออนุมัติซื้อฯ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 7303/767 ลงวันที่ 20 มี.ค. 2560 ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างฯ ปรับปรุงโรงเรียนคชเผือกอนุสรณ์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 7303/177 ลงวันที่ 27 ก.พ. 2560 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561 ขออนุมัติจ้างฯ ปรับปรุงโรงเรียนคชเผือกอนุสรณ์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 7303/177 ลงวันที่ 27 ก.พ. 2560 ... อ่านต่อ
รายงานขอจ้างฯ ประกวดราคาจ้างเหมาตัดเย็บชุดลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ชุดนอนอนุบาล ชุดพละ จำนวน 16 โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 7311.16/116 ลงวันที่ 19 เม.ย. 2561 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561 รายงานขอจ้างฯ ประกวดราคาจ้างเหมาตัดเย็บชุดลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ชุดนอนอนุบาล ชุดพละ จำนวน 16 โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 7311.16/116 ลงวันที่ 19 เม.ย. 2561 ... อ่านต่อ
รายงานขอจ้างฯ ประกวดราคาจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในเขตพื้นที่เขตประเวศ จำนวน 29 ซอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 7303/32 ลงวันที่ 20 ก.พ. 2561 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561 รายงานขอจ้างฯ ประกวดราคาจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในเขตพื้นที่เขตประเวศ จำนวน 29 ซอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 7303/32 ลงวันที่ 20 ก.พ. 2561 ... อ่านต่อ
รายงานขอจ้างฯ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แยก 14-2 ถึงจุดที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 7303/1 ลงวันที่ 1 ม.ค. 2561 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561 รายงานขอจ้างฯ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แยก 14-2 ถึงจุดที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 7303/1 ลงวันที่ 1 ม.ค. 2561 ... อ่านต่อ
รายงานขอจ้างฯ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 48 แยก 18 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 7303/888 ลงวันที่ 27 ธ.ค. 2560 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561 รายงานขอจ้างฯ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 48 แยก 18 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 7303/888 ลงวันที่ 27 ธ.ค. 2560 ... อ่านต่อ
รายงานขอจ้างฯ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซอยอ่อนนุช 66 แยก 19-12-1 จากต้นซอยถึงลำรางหนองอีแว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 7303/44 ลงวันที่ 15 ม.ค. 2561 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561 รายงานขอจ้างฯ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซอยอ่อนนุช 66 แยก 19-12-1 จากต้นซอยถึงลำรางหนองอีแว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 7303/44 ลงวันที่ 15 ม.ค. 2561 ... อ่านต่อ
รายงานขอจ้างฯ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 14 ช่วงปลายซอยริมคลองสาหร่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 7303/45 ลงวันที่ 15 ม.ค. 2561 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561 รายงานขอจ้างฯ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 14 ช่วงปลายซอยริมคลองสาหร่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 7303/45 ลงวันที่ 15 ม.ค. 2561 ... อ่านต่อ
รายงานขอจ้างฯ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30 แยก 18 ถึงจุดที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 7303/23 ลงวันที่ 9 ม.ค. 2561 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561 รายงานขอจ้างฯ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30 แยก 18 ถึงจุดที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 7303/23 ลงวันที่ 9 ม.ค. 2561 ... อ่านต่อ
รายงานขอจ้างฯ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 31 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 7303/24 ลงวันที่ 9 ม.ค. 2561 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561 รายงานขอจ้างฯ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 31 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 7303/24 ลงวันที่ 9 ม.ค. 2561 ... อ่านต่อ
รายงานขอจ้างฯ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซอยโรงเรียนคลองปักหลัก จากวงเวียนถึงจุดที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 7303/46 ลงวันที่ 15 ม.ค. 2561 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561 รายงานขอจ้างฯ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซอยโรงเรียนคลองปักหลัก จากวงเวียนถึงจุดที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 7303/46 ลงวันที่ 15 ม.ค. 2561 ... อ่านต่อ
รายงานขอจ้างฯ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซอยทุ่งเศรษฐี แยก 17, 19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 7303/35 ลงวันที่ 11 ม.ค. 2561 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561 รายงานขอจ้างฯ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซอยทุ่งเศรษฐี แยก 17, 19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 7303/35 ลงวันที่ 11 ม.ค. 2561 ... อ่านต่อ
รายงานขอจ้างฯ ประกวดราคา จ้างปรับปรุงโรงเรียนงามมานะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 7303/66 ลงวันที่ 19 ม.ค. 2561 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561 รายงานขอจ้างฯ ประกวดราคา จ้างปรับปรุงโรงเรียนงามมานะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 7303/66 ลงวันที่ 19 ม.ค. 2561 ... อ่านต่อ
รายงานขอจ้างฯ ประกวดราคา จ้างปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าทับช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 7303/896 ลงวันที่ 28 ธ.ค. 2560 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561 รายงานขอจ้างฯ ประกวดราคา จ้างปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าทับช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 7303/896 ลงวันที่ 28 ธ.ค. 2560 ... อ่านต่อ
รายงานขอจ้างฯ ประกวดราคา จ้างปรับปรุงโรงเรียนคลองปักหลัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 7303/68 ลงวันที่ 19 ม.ค. 2561 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561 รายงานขอจ้างฯ ประกวดราคา จ้างปรับปรุงโรงเรียนคลองปักหลัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 7303/68 ลงวันที่ 19 ม.ค. 2561 ... อ่านต่อ
รายงานขอจ้างฯ ประกวดราคา จ้างปรับปรุงโรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 7303/67 ลงวันที่ 19 ม.ค. 2561 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561 รายงานขอจ้างฯ ประกวดราคา จ้างปรับปรุงโรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 7303/67 ลงวันที่ 19 ม.ค. 2561 ... อ่านต่อ
รายงานขอจ้างฯ ประกวดราคา จ้างปรับปรุงถนนรามคำแหง 2 ซอย 12 แยก 3,5,7,9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 7303/34 ลงวันที่ 11 ม.ค. 2561 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561 รายงานขอจ้างฯ ประกวดราคา จ้างปรับปรุงถนนรามคำแหง 2 ซอย 12 แยก 3,5,7,9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 7303/34 ลงวันที่ 11 ม.ค. 2561 ... อ่านต่อ
รายงานขอซื้อฯ ประกวดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี จำนวน 1 คัน และรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน เลขที่ 7303/12 ลงวันที่ 5 ม.ค. 2561 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561 รายงานขอซื้อฯ ประกวดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี จำนวน 1 คัน และรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน เลขที่ 7303/12 ลงวันที่ 5 ม.ค. 2561 ... อ่านต่อ
?ประมูลจัดซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน และรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์จำนวน 1 คัน วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561 ?ประมูลจัดซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน และรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสเหล็ก จำนวน 1 คัน ... อ่านต่อ
ประมูลซื้อโต๊ะโรงอาหารสเตนเลสพร้อมเก้าอี้สเตนเลส จำนวน 250 ชุด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559) วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561 ประมูลซื้อโต๊ะโรงอาหารสเตนเลสพร้อมเก้าอี้สเตนเลส จำนวน 250 ชุด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559) ... อ่านต่อ
ประมูลจ้างปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 (คริสตจักร) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559) กรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะประมูลจ้างปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 28 (คริสตจักร) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561 ประมูลจ้างปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 (คริสตจักร) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559) กรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะประมูลจ้างปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 28 (คริสตจักร) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ... อ่านต่อ
ประมูลจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครของเขตประเวศ จำนวน ๑๖ โรงเรียน (ครั้งที่ 2) (วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙) วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561 ประมูลจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครของเขตประเวศ จำนวน ๑๖ โรงเรียน (ครั้งที่ 2) (วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙) ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาตัดเย็บชุดลูกเสือเนตรนารียุวกาชาดชุดนอนอนุบาลชุดพละ จำนวน 16 โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24 เมษายน 2561) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,480,130.-บาท วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาตัดเย็บชุดลูกเสือเนตรนารียุวกาชาดชุดนอนอนุบาลชุดพละ จำนวน 16 โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24 เมษายน 2561) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,480,130.-บาท (สี่ล้านสี่แสนแปดหมื่นหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน) ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แยก 14-2 ถึงจุดที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 ธันวาคม 2560) วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แยก 14-2 ถึงจุดที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 ธันวาคม 2560) ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 2 (ช่วงปลาย) ถึงจุดที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 ธันวาคม 2560) วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 2 (ช่วงปลาย) ถึงจุดที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 ธันวาคม 2560) ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 48 แยก 18 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 ธันวาคม 2560) วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 48 แยก 18 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 ธันวาคม 2560) ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าทับช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 ธันวาคม 2560) วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าทับช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 ธันวาคม 2560) ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริทาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี จำนวน 1 คัน และรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริทาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน และรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30 แยก 18 ถึงจุดที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15 มกราคม 2561) วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30 แยก 18 ถึงจุดที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15 มกราคม 2561) ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 31 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15 มกราคม 2561) วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 31 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15 มกราคม 2561) ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศจ้างและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายการปรับปรุงซอยทุ่งเศรษฐี แยก 17, 19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 มกราคม 2561) วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศจ้างและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายการปรับปรุงซอยทุ่งเศรษฐี แยก 17, 19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 มกราคม 2561) ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศจ้างและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายการปรับปรุงถนนรามคำแหง 2 ซอย 12 แยก 3, 5, 7, 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 มกราคม 2561) วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศจ้างและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายการปรับปรุงถนนรามคำแหง 2 ซอย 12 แยก 3, 5, 7, 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 มกราคม 2561) ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15 มกราคม 2561) วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15 มกราคม 2561) ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในเขตพื้นที่เขตประเวศ จำนวน 29 ซอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17 มกราคม 2561) วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในเขตพื้นที่เขตประเวศ จำนวน 29 ซอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17 มกราคม 2561) ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศจ้างและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายการปรับปรุงซอยอ่อนนุช 66 แยก 19-12-1 จากต้นซอยถึงลำรางหนองอีแว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 มกราคม 2561) วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศจ้างและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายการปรับปรุงซอยอ่อนนุช 66 แยก 19-12-1 จากต้นซอยถึงลำรางหนองอีแว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 มกราคม 2561) ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศจ้างและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายการปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 14 ช่วงปลายซอยริมคลองสาหร่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 มกราคม 2561) วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศจ้างและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายการปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 14 ช่วงปลายซอยริมคลองสาหร่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 มกราคม 2561) ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศจ้างและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายการปรับปรุงซอยโรงเรียนคลองปักหลัก จากวงเวียนถึงจุดที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 มกราคม 2561) วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศจ้างและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายการปรับปรุงซอยโรงเรียนคลองปักหลัก จากวงเวียนถึงจุดที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 มกราคม 2561) ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงซอยทุ่งเศรษฐี แยก 17, 19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 มกราคม 2561) วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงซอยทุ่งเศรษฐี แยก 17, 19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 มกราคม 2561) ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงถนนรามคำแหง 2 ซอย 12 แยก 3,5,7,9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 มกราคม 2561 วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงถนนรามคำแหง 2 ซอย 12 แยก 3,5,7,9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 มกราคม 2561 ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงโรงเรียนงามมานะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 มกราคม 2561) วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงโรงเรียนงามมานะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 มกราคม 2561) ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงโรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 มกราคม 2561) วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงโรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 มกราคม 2561) ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงโรงเรียนคลองปักหลัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 มกราคม 2561) วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงโรงเรียนคลองปักหลัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 มกราคม 2561) ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าบึงหนองบอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 มกราคม 2561) วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าบึงหนองบอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 มกราคม 2561) ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 14 ช่วงปลายซอย ริมคลองสาหร่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (31 มกราคม 2561) วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 14 ช่วงปลายซอย ริมคลองสาหร่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (31 มกราคม 2561) ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงซอยซอยโรงเรียนคลองปักหลัก จากวงเวียนถึงจุดที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (31 มกราคม 2561) วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงซอยซอยโรงเรียนคลองปักหลัก จากวงเวียนถึงจุดที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (31 มกราคม 2561) ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงซอยอ่อนนุช 66 แยก 19-12-1 จากต้นซอยถึงลำรางหนองอีแว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (31 มกราคม 2561) วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงซอยอ่อนนุช 66 แยก 19-12-1 จากต้นซอยถึงลำรางหนองอีแว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (31 มกราคม 2561) ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อ ชุดว่ายน้ำนักเรียนชาย-หญิง จำนวน 4,572 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14 กุมภาพันธ์ 2561) วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อ ชุดว่ายน้ำนักเรียนชาย-หญิง จำนวน 4,572 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14 กุมภาพันธ์ 2561) ... อ่านต่อ
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดว่ายน้ำนักเรียนพร้อมหมวก จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดว่ายน้ำนักเรียนพร้อมหมวก จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของฝ่ายการศึกษา (โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชิดพาสเจอร์ไรซ์ และชนิด ยูเอชที. ผสมฟูออไรด์ สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561) งบประมาณโครงการ 7,678,145.-บาท วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของฝ่ายการศึกษา (โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชิดพาสเจอร์ไรซ์ และชนิด ยูเอชที. ผสมฟูออไรด์ สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561) งบประมาณโครงการ 7,678,145.-บาท ... อ่านต่อ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของฝ่ายรักษาความสะอาดฯ (จ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้าง จำนวน 1,142 ชุด) งบประมาณโครงการ 1,089,790.-บาท วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของฝ่ายรักษาความสะอาดฯ (จ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้าง จำนวน 1,142 ชุด) งบประมาณโครงการ 1,089,790.-บาท ... อ่านต่อ
ประกาศประมูลจัดซื้อยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 1. รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)ฯ จำนวน 1 คัน 2. รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตันฯ จำนวน 1 คัน (งบประมาณ 60 ครุภัณฑ์ฝ่ายปกครอง) วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 กรุงเทพมหานคร โดยฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตประเวศ มีความประสงค์ที่จะประมูลจัดซื้อยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 1.รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน 2.รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสเหล็ก จำนวน 1 คัน ... อ่านต่อ
ประมูลซื้อโต๊ะโรงอาหารสเตนเลสพร้อมเก้าอี้สเตนเลส จำนวน 250 ชุด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559) วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 "ประมูลซื้อโต๊ะโรงอาหารสเตนเลสพร้อมเก้าอี้สเตนเลส จำนวน 250 ชุด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559) กรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะประมูลซื้อโต๊ะโรงอาหารสเตนเลสพร้อมเก้าอี้สเตนเลส จำนวน 250 ชุด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 10.30 น. ณ ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตประเวศ และแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาทุกรายทราบ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 กำหนดเสนอราคาในวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 14.40 น. ถึง 15.10 น. ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ - บาท ได้ที่ ฝ่ายการศึกษา ชั้น 5 สำนักงานเขตประเวศ ระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http:// www.bangkok.go.th/prawet หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2328 7152 ในวันและเวลาราชการ" ... อ่านต่อ
ประมูลจ้างปรับปรุงซอยบุษกร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559) วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 "ประมูลจ้างปรับปรุงซอยบุษกร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559) กรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะประมูลจ้างปรับปรุงซอยบุษกร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 – 14.00 น. ณ ซอยบุษกร กำหนดรับคำชี้แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 เป็นต้นไป กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 10.30 น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตประเวศ และแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาทุกรายทราบ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 กำหนดเสนอราคาในวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.45 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 8,800 บาท (แปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ ฝ่ายโยธาชั้น 4 สำนักงานเขตประเวศและฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http:// www.bangkok.go.th/prawet หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2328 8983 ในวันและเวลาราชการ" ... อ่านต่อ
ประมูลจ้างปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 72 แยก 4 ถึงจุดที่กำหนด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559) วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 "ประมูลจ้างปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 72 แยก 4 ถึงจุดที่กำหนด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559) กรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะประมูลจ้างปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 72 แยก 4 ถึงจุดที่กำหนด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11.00 – 12.00 น. ณ ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 72 แยก 4 ถึงจุดที่กำหนด กำหนดรับคำชี้แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 เป็นต้นไป กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึง 10.30 น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตประเวศ และแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาทุกรายทราบ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 กำหนดเสนอราคาในวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 14.45 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 5,600 บาท (ห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ ฝ่ายโยธาชั้น 4 สำนักงานเขตประเวศและฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http:// www.bangkok.go.th/prawet หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2328 8983 ในวันและเวลาราชการ" ... อ่านต่อ
ประมูลจ้างปรับปรุงซอยศรีนครินทร์ 40 (สุภาพงษ์ 1) แยก 5-2 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559) วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 "ประมูลจ้างปรับปรุงซอยศรีนครินทร์ 40 (สุภาพงษ์ 1) แยก 5-2 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559) กรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะประมูลจ้างปรับปรุงซอยศรีนครินทร์ 40 (สุภาพงษ์ 1) แยก 5-2 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ซอยศรีนครินทร์ 40 (สุภาพงษ์ 1) แยก 5-2 กำหนดรับคำชี้แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 เป็นต้นไป กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 09.30 น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตประเวศ และแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาทุกรายทราบ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 กำหนดเสนอราคาในวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 8,800 บาท (แปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ ฝ่ายโยธาชั้น 4 สำนักงานเขตประเวศและฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http:// www.bangkok.go.th/prawet หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2328 8983 ในวันและเวลาราชการ " ... อ่านต่อ
ประมูลจ้างปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 48 แยก 13 จากซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 48 ถึงจุดที่กำหนด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559) วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 "ประมูลจ้างปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 48 แยก 13 จากซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 48 ถึงจุดที่กำหนด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559) กรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะประมูลจ้างปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 48 แยก 13 จากซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 48 ถึงจุดที่กำหนด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 – 10.00 น. ณ ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 48 แยก 13 จากซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 48 ถึงจุดที่กำหนด กำหนดรับคำชี้แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 เป็นต้นไป กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 09.00 น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตประเวศ และแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาทุกรายทราบ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 กำหนดเสนอราคาในวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.45 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 7,200 บาท (เจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ ฝ่ายโยธาชั้น 4 สำนักงานเขตประเวศและฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http:// www.bangkok.go.th/prawet หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2328 8983 ในวันและเวลาราชการ" ... อ่านต่อ
ประมูลจ้างปรับปรุงซอยอ่อนนุช 66 แยก 19-12-7-2 ถึงจุดที่กำหนด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559) วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 "ประมูลจ้างปรับปรุงซอยอ่อนนุช 66 แยก 19-12-7-2 ถึงจุดที่กำหนด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559) กรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะประมูลจ้างปรับปรุงซอยอ่อนนุช 66 แยก 19-12-7-2 ถึงจุดที่กำหนด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 – 09.00 น. ณ อ่อนนุช 66 แยก 19-12-7-2 ถึงจุดที่กำหนด กำหนดรับคำชี้แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 – 08.30 น. เป็นต้นไป กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 08.30 น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตประเวศ และแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาทุกรายทราบ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 กำหนดเสนอราคาในวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 2,700 บาท (สองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ ฝ่ายโยธาชั้น 4 สำนักงานเขตประเวศและฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http:// www.bangkok.go.th/prawet หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2328 8983 ในวันและเวลาราชการ" ... อ่านต่อ
ประมูลจ้างปรับปรุงซอยวัดทุ่งเศรษฐี แยก 50 ถึงถนนกาญจนาภิเษก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559) วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 "ประมูลจ้างปรับปรุงซอยวัดทุ่งเศรษฐี แยก 50 ถึงถนนกาญจนาภิเษก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559) กรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะประมูลจ้างปรับปรุงซอยวัดทุ่งเศรษฐี แยก 50 ถึงถนนกาญจนาภิเษก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11.00 – 12.00 น. ณ ซอยวัดทุ่งเศรษฐี แยก 50 ถึงถนนกาญจนาภิเษก กำหนดรับคำชี้แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 – 10.00 น. เป็นต้นไป กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 10.00 น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตประเวศ และแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาทุกรายทราบ ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 กำหนดเสนอราคาในวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 14.45 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 4,500 บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ ฝ่ายโยธาชั้น ๔ สำนักงานเขตประเวศและฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http:// www.bangkok.go.th/prawet หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2328 8983 ในวันและเวลาราชการ" ... อ่านต่อ
ประมูลจ้างปรับปรุงซอยศรีนครินทร์ 38 ถึงคลองขุนสกล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559) วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 "ประมูลจ้างปรับปรุงซอยศรีนครินทร์ 38 ถึงคลองขุนสกล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559) กรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะประมูลจ้างปรับปรุงซอยศรีนครินทร์ 38 ถึงคลองขุนสกล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ซอยศรีนครินทร์ 38 ถึงคลองขุนสกล กำหนดรับคำชี้แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 – 09.30 น. เป็นต้นไป กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 09.30 น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตประเวศ และแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาทุกรายทราบ ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 กำหนดเสนอราคาในวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 2,700 บาท (สองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ ฝ่ายโยธาชั้น ๔ สำนักงานเขตประเวศและฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http:// www.bangkok.go.th/prawet หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2328 8983 ในวันและเวลาราชการ" ... อ่านต่อ
ประมูลจ้างปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30 จากวงเวียนที่ 1 ถึงคลองตาเปีย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559) วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 "ประมูลจ้างปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30 จากวงเวียนที่ 1 ถึงคลองตาเปีย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559) กรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะประมูลจ้างปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30 จากวงเวียนที่ 1 ถึงคลองตาเปีย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 – 10.00 น. ณ ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30 จากวงเวียนที่ 1 ถึงคลองตาเปีย กำหนดรับคำชี้แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 09.00 น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตประเวศ และแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาทุกรายทราบ ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 กำหนดเสนอราคาในวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.45 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 11,900 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ ฝ่ายโยธาชั้น ๔ สำนักงานเขตประเวศและฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http:// www.bangkok.go.th/prawet หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2328 8983 ในวันและเวลาราชการ" ... อ่านต่อ
ประมูลจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครของเขตประเวศ จำนวน ๑๖ โรงเรียน (ครั้งที่ 2) (วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙) วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 "ประมูลจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครของเขตประเวศ จำนวน ๑๖ โรงเรียน (ครั้งที่ 2) (วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙) กรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครของเขตประเวศ จำนวน 16 โรงเรียน (ครั้งที่ 2) รวมยามทั้งสิ้น 38 คน โดยจัดจ้างยาม จำนวน 2 ผลัดๆ ละ 1 คน ให้กับโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง และจ้างยามผลัดกลางวันผลัดละ 1 คน ผลัดกลางคืนผลัดละ 2 คน สำหรับโรงเรียนขนาดใหญ่ ในระหว่างเวลา 07.00 น. ถึงเวลา 19.00 น. และเวลา 19.00 – 07.00 น. ของวันรุ่งขึ้นตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง ราคากลางเป็นเงิน 8,079,900.00 บาท จำนวน 12 เดือน ราคา/หน่วย 17,719.00 บาท /เดือน/คน (รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะตามที่แนบ) - กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 16 กันยายน 2559 ระหว่างเวลา 10.00 - 10.30 น. ณ ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตประเวศ (ชั้น 6) และแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาทุกรายทราบ ภายในวันที่ 19 กันยายน 2559 -กำหนดเสนอราคาในวันที่ 21 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 13.45 - 14.15 น. ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตประเวศ ระหว่างวันที่ 12 - 15 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bangkok.go.th/prawet หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 2328 7152 ในวันและเวลาราชการ" ... อ่านต่อ
ประมูลจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครของเขตประเวศ จำนวน ๑๖ โรงเรียน (วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙) วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 "ประมูลจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครของเขตประเวศ จำนวน ๑๖ โรงเรียน (วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙) กรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครของเขตประเวศ จำนวน 16 โรงเรียน รวมยามทั้งสิ้น 38 คน โดยจัดจ้างยาม จำนวน 2 ผลัดๆ ละ 1 คน ให้กับโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง และจ้างยามผลัดกลางวันผลัดละ 1 คน ผลัดกลางคืนผลัดละ 2 คน สำหรับโรงเรียนขนาดใหญ่ ในระหว่างเวลา 07-00 น. ถึงเวลา 19.00 น. ของวันรุ่งขึ้นตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง ราคากลางเป็นเงิน 8,079,900.00 บาท จำนวน 12 เดือน ราคา/หน่วย 17,719.00 บาท /เดือน/คน (รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะตามที่แนบ) - กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 2 กันยายน 2559 ระหว่างเวลา 10.00 - 10.30 น. ณ ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตประเวศ (ชั้น 6) และแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาทุกรายทราบ ภายในวันที่ 6 กันยายน 2559 -กำหนดเสนอราคาในวันที่ 16 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 13.45 - 14.15 น. ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตประเวศ ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bangkok.go.th/prawet หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 2328 7152 ในวันและเวลาราชการ" ... อ่านต่อ
ประมูลจ้างปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย ๓๐ แยก ๑๔ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(๗ มกราคม ๒๕๕๘) วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 "ประมูลจ้างปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย ๓๐ แยก ๑๔ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(๗ มกราคม ๒๕๕๘) กรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะประมูลจ้างปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย ๓๐ แยก ๑๔ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย ๓๐ แยก ๑๔ กำหนดรับคำชี้แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๐.๓๐น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตประเวศ และแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาทุกรายทราบ ภายในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ กำหนดเสนอราคาในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕,๖๐๐ บาท (ห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ ฝ่ายโยธาชั้น ๔ สำนักงานเขตประเวศและฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ระหว่างวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐น. สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๒๘ ๘๙๘๓ ในวันและเวลาราชการ" ... อ่านต่อ
ประมูลจ้างปรับปรุงซอยเสรีวิลล่า แยก ๒ จากซอยศรีนครินทร์ ๕๕ ถึง ซอยศรีนครินทร์ ๕๗ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(๘ ตุลาคม ๒๕๕๘) วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 "ประมูลจ้างปรับปรุงซอยเสรีวิลล่า แยก ๒ จากซอยศรีนครินทร์ ๕๕ ถึง ซอยศรีนครินทร์ ๕๗ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(๘ ตุลาคม ๒๕๕๘) กรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะประมูลจ้างปรับปรุงซอยเสรีวิลล่า แยก ๒ จากซอยศรีนครินทร์ ๕๕ ถึง ซอยศรีนครินทร์ ๕๗ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ประมูลจ้างปรับปรุงซอยเสรีวิลล่า แยก ๒ จากซอยศรีนครินทร์ ๕๕ ถึง ซอยศรีนครินทร์ ๕๗ กำหนดรับคำชี้แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๓๐ น. เป็นต้นไป กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๑.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตประเวศ และแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาทุกราบทราบ ภายในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ กำหนดเสนอราคาในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๓,๖๐๐ บาท (สามพันหกร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ ฝ่ายโยธาชั้น ๔ สำนักงานเขตประเวศและฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ ระหว่างวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐น. สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๒๘ ๘๙๘๓ ในวันและเวลาราชการ" ... อ่านต่อ
ประมูลจ้างปรับปรุงถนนรามคำแหง ๒ ซอย ๑๒ แยก ๔ จาดซอยรามคำแหง ๑๒ ถึงจุดที่กำหนด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(๘ ตุลาคม ๒๕๕๘) วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 "ประมูลจ้างปรับปรุงถนนรามคำแหง ๒ ซอย ๑๒ แยก ๔ จาดซอยรามคำแหง ๑๒ ถึงจุดที่กำหนด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(๘ ตุลาคม ๒๕๕๘) กรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะประมูลจ้างปรับปรุงถนนรามคำแหง ๒ ซอย ๑๒ แยก ๔ จาดซอยรามคำแหง ๑๒ ถึงจุดที่กำหนด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ ถนนรามคำแหง ๒ ซอย ๑๒ แยก ๔ จาดซอยรามคำแหง ๑๒ ถึงจุดที่กำหนด กำหนดรับคำชี้แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ น. ถึง ๑๑.๓๐น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตประเวศ และแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาทุกราบทราบ ภายในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ กำหนดเสนอราคาในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒,๗๐๐ บาท (สองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ ฝ่ายโยธาชั้น ๔ สำนักงานเขตประเวศและฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ ระหว่างวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐น. สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๒๘ ๘๙๘๓ ในวันและเวลาราชการ" ... อ่านต่อ
ประมูลจ้างปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย ๔๘ แยก ๑๔ จากซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย ๔๘ ถึงจุดที่กำหนด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(๘ ตุลาคม ๒๕๕๘) วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 "ประมูลจ้างปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย ๔๘ แยก ๑๔ จากซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย ๔๘ ถึงจุดที่กำหนด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(๘ ตุลาคม ๒๕๕๘) กรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะประมูลจ้างปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย ๔๘ แยก ๑๔ จากซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย ๔๘ ถึงจุดที่กำหนด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย ๔๘ จากซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย ๔๘ ถึงจุดที่กำหนด กำหนดรับคำชี้แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๓๐ น. เป็นต้นไป กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๐.๓๐ น. ถึง ๑๑.๐๐น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตประเวศ และแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาทุกราบทราบ ภายในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ กำหนดเสนอราคาในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๓๐ น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕,๖๐๐ บาท (ห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ ฝ่ายโยธาชั้น ๔ สำนักงานเขตประเวศและฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ระหว่างวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐น. สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๒๘ ๘๙๘๓ ในวันและเวลาราชการ" ... อ่านต่อ
ประมูลจ้างปรับปรุงซอยสุขาภิบาล ๒ ซอย ๕ ช่วงปลาย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(๘ ตุลาคม ๒๕๕๘) วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 "ประมูลจ้างปรับปรุงซอยสุขาภิบาล ๒ ซอย ๕ ช่วงปลาย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(๘ ตุลาคม ๒๕๕๘) กรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะประมูลจ้างปรับปรุงซอยสุขาภิบาล ๒ ซอย ๕ ช่วงปลาย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ ซอยสุขาภิบาล ๒ ซอย ๕ ช่วงปลาย กำหนดรับคำชี้แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๐.๓๐น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตประเวศ และแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาทุกราบทราบ ภายในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ กำหนดเสนอราคาในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒,๗๐๐ บาท (สองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ ฝ่ายโยธาชั้น ๔ สำนักงานเขตประเวศและฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ระหว่างวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐น. สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๒๘ ๘๙๘๓ ในวันและเวลาราชการ" ... อ่านต่อ
ประมูลจ้างปรับปรุงซอยอ่อนนุช ๖๖ แยก ๑๙-๑๒-๔ จากซอยอ่อนนุช ๖๖ แยก ๑๙-๑๒ ถึงจุดที่กาหนด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(๘ ตุลาคม ๒๕๕๘) วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 "ประมูลจ้างปรับปรุงซอยอ่อนนุช ๖๖ แยก ๑๙-๑๒-๔ จากซอยอ่อนนุช ๖๖ แยก ๑๙-๑๒ ถึงจุดที่กาหนด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(๘ ตุลาคม ๒๕๕๘) กรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะประมูลจ้างปรับปรุงซอยอ่อนนุช ๖๖ แยก ๑๙ -๑๒ - ๔ จากซอยอ่อนนุช ๖๖ แยก ๑๙-๑๒ ถึงจุดที่กาหนด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ณ ซอยอ่อนนุช ๖๖ แยก ๑๙ -๑๒ - ๔ จากซอยอ่อนนุช ๖๖ แยก ๑๙-๑๒ ถึงจุดที่กาหนด กำหนดรับคำชี้แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ ถึง ๑๐.๐๐ น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตประเวศ และแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาทุกราบทราบ ภายในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ กำหนดเสนอราคาในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๔,๕๐๐ บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ ฝ่ายโยธาชั้น ๔ สำนักงานเขตประเวศและฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ ระหว่างวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐น. สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๒๘ ๘๙๘๓ ในวันและเวลาราชการ" ... อ่านต่อ
ประมูลจ้างปรับปรุงซอยศรีนครินทร์ ๕๗ จากถนนศรีนครินทร์ถึงสุดระยะที่กำหนด ด้วยระบบอิล็กทรอนิกส์ (๗ ตุลาคม ๒๕๕๘) วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 "ประมูลจ้างปรับปรุงซอยศรีนครินทร์ ๕๗ จากถนนศรีนครินทร์ถึงสุดระยะที่กำหนด ด้วยระบบอิล็กทรอนิกส์ (๗ ตุลาคม ๒๕๕๘) กรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะประมูลจ้างปรับปรุงซอยศรีนครินทร์ ๕๗ จากถนนศรีนครินทร์ถึงสุดระยะที่กำหนด ด้วยระบบอิล็กทรอนิกส์ กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ซอยศรีนครินทร์ ๕๗ จากถนนศรีนครินทร์ถึงสุดระยะที่กำหนด กำหนดรับคำชี้แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๓๐ น. เป็นต้นไป กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตประเวศ และแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาทุกราบทราบ ภายในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ กำหนดเสนอราคาในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕,๖๐๐ บาท (ห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ ฝ่ายโยธาชั้น ๔ สำนักงานเขตประเวศและฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ ระหว่างวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐น. สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๒๘ ๘๙๘๓ ในวันและเวลาราชการ" ... อ่านต่อ
ประมูลจ้างปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย ๔๘ แยก ๑ และแยก ๗ จากซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย ๔๘ ถึงจุดที่กำหนด ด้วยระบบอิล็กทรอนิกส์ (๗ ตุลาคม ๒๕๕๘) วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 "ประมูลจ้างปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย ๔๘ แยก ๑ และแยก ๗ จากซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย ๔๘ ถึงจุดที่กำหนด ด้วยระบบอิล็กทรอนิกส์ (๗ ตุลาคม ๒๕๕๘) กรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะประมูลจ้างปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย ๔๘ แยก ๑ และแยก ๗ จากซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย ๔๘ ถึงจุดที่กำหนด ด้วยระบบอิล็กทรอนิกส์ กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย ๔๘ แยก ๑ และแยก ๗ จากซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย ๔๘ ถึงจุดที่กำหนด ด้วยระบบอิล็กทรอนิกส์ กำหนดรับคำชี้แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตประเวศ และแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาทุกราบทราบ ภายในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ กำหนดเสนอราคาในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๓๐ น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕,๖๐๐ บาท (ห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ ฝ่ายโยธาชั้น ๔ สำนักงานเขตประเวศและฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ ระหว่างวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐น. สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๒๘ ๘๙๘๓ ในวันและเวลาราชการ" ... อ่านต่อ
ประมูลจ้างปรับปรุงซอยกาญจนาภิเษก ๒๔ จากถนนกาญจนาภิเษกถึงจุดที่กำหนด ด้วยระบบอิล็กทรอนิกส์ (๗ ตุลาคม ๒๕๕๘) วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 "ประมูลจ้างปรับปรุงซอยกาญจนาภิเษก ๒๔ จากถนนกาญจนาภิเษกถึงจุดที่กำหนด ด้วยระบบอิล็กทรอนิกส์ (๗ ตุลาคม ๒๕๕๘) กรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะประมูลจ้างปรับปรุงซอยกาญจนาภิเษก ๒๔ จากถนนกาญจนาภิเษกถึงจุดที่กำหนด ด้วยระบบอิล็กทรอนิกส์ กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ซอยกาญจนาภิเษก ๒๔ จากถนนกาญจนาภิเษกถึงจุดที่กำหนด ด้วยระบบอิล็กทรอนิกส์ กำหนดรับคำชี้แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๓๐ น. เป็นต้นไป กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๐.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตประเวศ และแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาทุกราบทราบ ภายในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ กำหนดเสนอราคาในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๓,๖๐๐ บาท (สามพันหกร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ ฝ่ายโยธาชั้น ๔ สำนักงานเขตประเวศและฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ ระหว่างวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐น. สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๒๘ ๘๙๘๓ ในวันและเวลาราชการ " ... อ่านต่อ
"ประมูลจ้างปรับปรุงซอยอ่อนนุช ๖๖ แยก ๑๙- ๑๒ จากซอนอ่อนนุช ๖๖ แยก ๑๙ ถึงลำราง ด้วยระบบอิล็กทรอนิกส์ (๗ ตุลาคม ๒๕๕๘) วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 "ประมูลจ้างปรับปรุงซอยอ่อนนุช ๖๖ แยก ๑๙- ๑๒ จากซอนอ่อนนุช ๖๖ แยก ๑๙ ถึงลำราง ด้วยระบบอิล็กทรอนิกส์ (๗ ตุลาคม ๒๕๕๘) กรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะประมูลจ้างปรับปรุงซอยอ่อนนุช ๖๖ แยก ๑๙ - ๑๒ จากซอนอ่อนนุช ๖๖ แยก ๑๙ ถึงลำราง ด้วยระบบอิล็กทรอนิกส์ กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ ซซอยอ่อนนุช ๖๖ แยก ๑๙ - ๑๒ จากซอนอ่อนนุช ๖๖ แยก ๑๙ ถึงลำราง กำหนดรับคำชี้แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตประเวศ และแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาทุกราบทราบ ภายในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ กำหนดเสนอราคาในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๓,๖๐๐ บาท (สามพันหกร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ ฝ่ายโยธาชั้น ๔ สำนักงานเขตประเวศและฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ ระหว่างวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐น. สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๒๘ ๘๙๘๓ ในวันและเวลาราชการ" ... อ่านต่อ
ประมูลจ้างปรับปรุงซอยอ่อนนุช ๗๐/๑ แยก ๓๔,๓๕ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(๗ กันยายน ๒๕๕๘) วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 "ประมูลจ้างปรับปรุงซอยอ่อนนุช ๗๐/๑ แยก ๓๔,๓๕ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(๗ กันยายน ๒๕๕๘) กรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะประมูลจ้างปรับปรุงซอยอ่อนนุช ๗๐/๑ แยก ๓๔,๓๕ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ณ ซอยอ่อนนุช ๗๐/๑ แยก ๓๔,๓๕ กำหนดรับคำชี้แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตประเวศ และแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาทุกราบทราบ ภายในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ กำหนดเสนอราคาในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕,๖๐๐ บาท (ห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ ฝ่ายโยธาชั้น ๔ สำนักงานเขตประเวศและฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ระหว่างวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐น. สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๒๘ ๘๙๘๓ ในวันและเวลาราชการ" ... อ่านต่อ
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การประกันอุบัิเหตุสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหาคร (27 มีนาคม 2560) วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 "ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การประกันอุบัิเหตุสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหาคร (27 มีนาคม 2560) กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์ให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหาคร ได้มีประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน ตามเงื่อนไขแนบท้ายประกาศนี้ >>> ฉะนั้น ผู้รับประกันภัยที่จดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ศปภ.) กระทรวงการคลัง หรือกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ ที่ประสงค์จะรับประกันภัย ขอให้ยื่นข้อเสนอในการประกันอุบัติเหตุฯ สำหรับนักเรียน ณ ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตประเวศ ในวันที่ 27 - 30 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 15.00 น. และคณะกรรมการจะได้คัดเลือกผู้รับประกันภัยที่เหมาะสมในวันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น." ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างปรับปรุงโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ (วันที่ 20 มีนาคม 2560) วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 "สอบราคาจ้างปรับปรุงโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ (วันที่ 20 มีนาคม 2560) กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง ปรับปรุงโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ >>> กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ให้ผู้ซื้อแบบไปดูสถานที่ด้วยตนเอง ตามแผนที่แสดงผังแนบท้ายประกาศนี้ก่อนวันเปิดซองสอบราคา และเมื่อได้ทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ในการทำงาน จะนำมาเป็นข้ออ้างให้พ้นความรับผิดชอบต่อกรุงเทพมหานครไม่ได้ >>> กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ณ ฝ่ายโยธา ชั้น 4 สำนักงานเขตประเวศ >>> กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกปรากฏว่ามีคุณสมบัติไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และไม่ปรากฏว่าผู้เสนอราคากระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในวันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป >>> กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 4 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป >>> ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่ฝ่ายโยธา ชั้น 4 สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ในเวลาทำงานได้ทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 12.00 น. เป็นหมดเขต หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2328 8983 ในวันและเวลาราชการ" ... อ่านต่อ
สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน (วันที่ 24 มกราคม 2560) วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 "สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน (วันที่ 24 มกราคม 2560) กรุงเทพมหานคร โดยฝ่ายโยธา สำนักงานเขตประเวศ มีความประสงค์ที่จะสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตประเวศ กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นฯ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. กำหนดเปิดซองสอบราคาใน วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตประเวศ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 - 2328 – 8983 ต่อ 6365,6366 ในวันและเวลาราชการ " ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างปรับปรุงโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ (วันที่ 5 มกราคม 2560) วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 "สอบราคาจ้างปรับปรุงโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ (วันที่ 5 มกราคม 2560) กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง ปรับปรุงโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ให้ผู้ซื้อแบบไปดูสถานที่ด้วยตนเอง ตามแผนที่แสดงผังแนบท้ายประกาศนี้ก่อนวันเปิดซองสอบราคา และเมื่อได้ทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ในการทำงาน จะนำมาเป็นข้ออ้างให้พ้นความรับผิดชอบต่อกรุงเทพมหานครไม่ได้ กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2560 ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ณ ฝ่ายโยธา ชั้น 4 สำนักงานเขตประเวศ กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกปรากฏว่ามีคุณสมบัติไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และไม่ปรากฏว่าผู้เสนอราคากระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในวันที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 18 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่ฝ่ายโยธา ชั้น 4 สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ในเวลาทำงานได้ทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 12.00 น. เป็นหมดเขต หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2328 8983 ในวันและเวลาราชการ " ... อ่านต่อ
"สอบราคาจ้างปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าทางควาย (วันที่ 5 มกราคม 2560) วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 "สอบราคาจ้างปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าทางควาย (วันที่ 5 มกราคม 2560) กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าทางควาย กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ให้ผู้ซื้อแบบไปดูสถานที่ด้วยตนเอง ตามแผนที่แสดงผังแนบท้ายประกาศนี้ก่อนวันเปิดซองสอบราคา และเมื่อได้ทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ในการทำงาน จะนำมาเป็นข้ออ้างให้พ้นความรับผิดชอบต่อกรุงเทพมหานครไม่ได้ กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2560 ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ณ ฝ่ายโยธา ชั้น 4 สำนักงานเขตประเวศ กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกปรากฏว่ามีคุณสมบัติไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และไม่ปรากฏว่าผู้เสนอราคากระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในวันที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 18 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,800 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ฝ่ายโยธา ชั้น 4 สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ในเวลาทำงานได้ทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 12.00 น. เป็นหมดเขต หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2328 8983 ในวันและเวลาราชการ" ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดเย็บชุดพละศึกษา ชุดยุวกาชาด ชุดเนตรนารี ชุดลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชุดลูกเสือวิสามัญ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ของโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ (วันที่ 20 ธันวาคม 2559) วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 "ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดเย็บชุดพละศึกษา ชุดยุวกาชาด ชุดเนตรนารี ชุดลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชุดลูกเสือวิสามัญ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ของโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ (วันที่ 20 ธันวาคม 2559) กรุงเทพมหานคร โดยโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ สำนักงานเขตประเวศ มีความประสงค์ที่จะสอบราคาจ้างเหมาตัดเย็บชุดพละศึกษา ชุดยุวกาชาด ชุดเนตรนารี ชุดลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชุดลูกเสือวิสามัญ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ของโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ในวันและ เวลาราชการ ณ โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ สำนักงานเขตประเวศ กำหนดประกาศรายซื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นฯ ในวันที่ 4 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. กำหนดเปิดซองสอบราคาใน วันที่ 5 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ สำนักงานเขตประเวศ ระหว่างวันที่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 - 2321 - 5355 ในวันและเวลาราชการ" ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาตัดเย็บชุดพละ จำนวน 1,301 ชุด (วันที่ 8 ธันวาคม 2559) วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 "สอบราคาจ้างเหมาตัดเย็บชุดพละ จำนวน 1,301 ชุด (วันที่ 8 ธันวาคม 2559) กรุงเทพมหานคร โดยโรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา สำนักงานเขตประเวศ มีความประสงค์ที่จะสอบราคาจ้างเหมาตัดเย็บชุดพละ จำนวน 1,301 ชุด กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่ 8 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา สำนักงานเขตประเวศ กำหนดประกาศรายซื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นฯ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 10.30 น. กำหนดเปิดซองสอบราคาใน วันที่ 27 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ โรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา สำนักงานเขตประเวศ ระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 26ธันวาคม หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 - 2328 - 7274 ในวันและเวลาราชการ" ... อ่านต่อ
"สอบราคาจ้างเหมาจ้างเหมาขุดลอกคลองสองห้อง จากคลองประเวศบุรีรมย์ถึงคลองมะขามเทศ (วันที่ 1 ธันวาคม 2559) วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 "สอบราคาจ้างเหมาจ้างเหมาขุดลอกคลองสองห้อง จากคลองประเวศบุรีรมย์ถึงคลองมะขามเทศ (วันที่ 1 ธันวาคม 2559) กรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองสองห้อง จากคลองประเวศบุรีรมย์ถึงคลองมะขามเทศ กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ให้ผู้ซื้อแบบไปดูสถานที่ด้วยตนเอง ตามแผนที่แสดงผังบริเวณแนบท้ายประกาศนี้ก่อนวันเปิดซองสอบราคาและเมื่อได้ทราบสถานที่ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ในเวลาทำงาน จะนำมาเป็นข้ออ้างให้พ้นความรับผิดชอบต่อกรุงเทพมหานครไม่ได้ กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 1 - 14 ธันวาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตประเวศ กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเบื้องต้นฯ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,800 บาท ( หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ฝ่ายโยธา ชั้น 4 สำนักงานเขตประเวศ ตั้งแต่วันที่ 1 – 14 ธันวาคม 2559 เวลา 12.00 น. หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0 2328 8983 ในวันเวลาราชการ" ... อ่านต่อ
"สอบราคาจ้างเหมาจ้างเหมาขุดลอกคลองโรงแถว จากคลองอาจารย์พรถึงจุดที่กำหนด (วันที่ 1 ธันวาคม 2559) วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 "สอบราคาจ้างเหมาจ้างเหมาขุดลอกคลองโรงแถว จากคลองอาจารย์พรถึงจุดที่กำหนด (วันที่ 1 ธันวาคม 2559) กรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองโรงแถว จากคลองอาจารย์พรถึงจุดที่กำหนด กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ให้ผู้ซื้อแบบไปดูสถานที่ด้วยตนเอง ตามแผนที่แสดงผังบริเวณแนบท้ายประกาศนี้ก่อนวันเปิดซองสอบราคาและเมื่อได้ทราบสถานที่ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ในเวลาทำงาน จะนำมาเป็นข้ออ้างให้พ้นความรับผิดชอบต่อกรุงเทพมหานครไม่ได้ กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 1 - 14 ธันวาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตประเวศ กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเบื้องต้นฯ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,000 บาท ( หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่ฝ่ายโยธา ชั้น 4 สำนักงานเขตประเวศ ตั้งแต่วันที่ 1 – 14 ธันวาคม 2559 เวลา 12.00 น. หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0 2328 8983 ในวันเวลาราชการ" ... อ่านต่อ
"สอบราคาจ้างเหมาจ้างเหมาขุดลอกคลองตาเปียจากคลองสองห้องถึงคลองกระทุ่มแจ้ (วันที่ 1 ธันวาคม 2559) วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 "สอบราคาจ้างเหมาจ้างเหมาขุดลอกคลองตาเปียจากคลองสองห้องถึงคลองกระทุ่มแจ้ (วันที่ 1 ธันวาคม 2559) กรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองตาเปีย จากคลองสองห้องถึงคลองกระทุ่มแจ้ กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ให้ผู้ซื้อแบบไปดูสถานที่ด้วยตนเอง ตามแผนที่แสดงผังบริเวณแนบท้ายประกาศนี้ก่อนวันเปิดซองสอบราคาและเมื่อได้ทราบสถานที่ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ในเวลาทำงาน จะนำมาเป็นข้ออ้างให้พ้นความรับผิดชอบต่อกรุงเทพมหานครไม่ได้ กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 1 - 14 ธันวาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตประเวศ กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเบื้องต้นฯ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,800 บาท ( หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ฝ่ายโยธา ชั้น 4 สำนักงานเขตประเวศ ตั้งแต่วันที่ 1 – 14 ธันวาคม 2559 เวลา 12.00 น. หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0 2328 8983 ในวันเวลาราชการ" ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้าเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้าง จำนวน 1,126 ชุด (วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559) วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 สอบราคาจ้าเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้าง จำนวน 1,126 ชุด (วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559) กรุงเทพมหานคร โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตประเวศ มีความประสงค์ที่จะสอบราคาจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้าง จำนวน 1,126 ชุด กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ณ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตประเวศ กำหนดประกาศรายซื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นฯ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. กำหนดเปิดซองสอบราคาใน วันที่ 16 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตประเวศ ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 - 2328 - 8151 ในวันและเวลาราชการ ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วล้อมรอบที่ดินของกรุงเทพมหานคร (วันที่ 13 ตุลาคม 2559) วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วล้อมรอบที่ดินของกรุงเทพมหานคร (วันที่ 13 ตุลาคม 2559) กรุงเทพมหานคร โดยฝ่ายโยธา สำนักงานเขตประเวศ มีความประสงค์ที่จะสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วล้อมรอบที่ดินของกรุงเทพมหานคร จำนวน 13 แปลง กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตประเวศ กำหนดประกาศรายซื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นฯ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น. กำหนดเปิดซองสอบราคาใน วันที่ 27 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่ฝ่ายโยธา ชั้น 4 สำนักงานเขตประเวศ ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2559 เวลา 12.00 น. เป็นหมดเขต หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 - 2328 - 8983 ในวันและเวลาราชการ ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ-ส้วม อคารสำนักงานเขตประเวศ (วันที่ 19 กันยายน 2559) วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 กรุงเทพมหานคร โดยฝ่ายโยธา สำนักงานเขตประเวศ มีความประสงค์ที่จะสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ - ส้วม อาคารสำนักงานเขตประเวศ กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2559 ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตประเวศ กำหนดประกาศรายซื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นฯ ในวันที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. กำหนดเปิดซองสอบราคาใน วันที่ 3 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,800.- บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ฝ่ายโยธา ชั้น 4 สำนักงานเขตประเวศ ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 12.00 น. เป็นหมดเขต หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2328-8983 ในวันและเวลาราชการ ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แยก 6 (12 กันยายน 2559) วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 กรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แยก 6 กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ให้ผู้ซื้อแบบไปดูสถานที่ด้วยตนเอง ตามแผนที่แสดงผังบริเวณแนบท้ายประกาศนี้ก่อนวันเปิดซองสอบราคาและเมื่อได้ทราบสถานที่ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ในเวลาทำงาน จะนำมาเป็นข้ออ้างให้พ้นความรับผิดชอบต่อกรุงเทพมหานครไม่ได้ กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 12 – 22 กันยายน 2559 ในเวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตประเวศ กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเบื้องต้นฯ ในวันที่ 23 กันยายน 2559 เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 26 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,800 บาท ( หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ฝ่ายโยธา ชั้น 4 สำนักงานเขตประเวศ ตั้งแต่วันที่ 12 – 22 กันยายน 2559 เวลา 12.00 น. หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0 2328 8983 ในวันเวลาราชการ ... อ่านต่อ
สอบราคาจัดซื้อหนังสือระดับชั้นอนุบาล ๑ - ๒ จำนวน ๑๒ รายการและหนังสือเรียนประถมศึกษาปีที่ ๑ -๖ จำนวน ๖๐ รายการรวมจำนวนทั้งสิน ๗๒ รายการ ของโรงเรียนวัดตะกล่ำ ( ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙) วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 สอบราคาจัดซื้อหนังสือระดับชั้นอนุบาล ๑ - ๒ จำนวน ๑๒ รายการและหนังสือเรียนประถมศึกษาปีที่ ๑ -๖ จำนวน ๖๐ รายการรวมจำนวนทั้งสิน ๗๒ รายการ ของโรงเรียนวัดตะกล่ำ ( ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙) กรุงเทพมหานคร โดย โรงเรียนวัดตะกล่ำ มีความประสงค์ที่จะสอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียนชั้นอนุบาล ๑-๒ จำนวน ๑๒ รายการและหนังสือเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑- ๖ จำนวน ๒๐ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๗๒ รายการ กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ ณ โรงเรียนมัธยมวัดตะกล่ำ สำนักงานเขตประเวศ กำหนดประกาศรายซื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นฯ ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ได้ที่ โรงเรียนมัธยมวัดตะกล่ำ สำนักงานเขตประเวศ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๙๘ ๔๑๗๒ ในวันและเวลาราชการ ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนคลองมะขามเทศ(๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙) วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนคลองมะขามเทศ(๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙) กรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนคลองมะขามเทศ กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ให้ผู้ซื้อแบบไปดูสถานที่ด้วยตนเอง ตามแผนที่แสดงผังบริเวณแนบท้ายประกาศนี้ก่อนวันเปิดซองสอบราคาและเมื่อได้ทราบสถานที่ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ในเวลาทำงาน จะนำมาเป็นข้ออ้างให้พ้นความรับผิดชอบต่อกรุงเทพมหานครไม่ได้ กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึง ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ในเวลา ๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตประเวศ กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเบื้องต้นฯ ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. กำหนดเปิดซองเสนอราคา ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐ บาท ( หนึ่งพันบาทถ้วน)ได้ที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตประเวศ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึง ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๐๐ น. หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ ๐ ๒๓๒๘ ๘๙๘๓ ในวันเวลาราชการ ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อหนังสือแเรียน ชั้นอนุบาล ๑ -ประถมศึกษาปีที่ จำนวน ๗๕ รายการ ของโรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา ( ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙) วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 สอบราคาซื้อหนังสือแเรียน ชั้นอนุบาล ๑ -ประถมศึกษาปีที่ จำนวน ๗๕ รายการ ของโรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา ( ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙) กรุงเทพมหานคร โดย โรงเรียนวัดกระทุมเสือปลา มีความประสงค์ที่จะสอบราคาซื้อหนังสือเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ - ประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๗๕ รายการ กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ ณ โรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา สำนักงานเขตประเวศ กำหนดประกาศรายซื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นฯ ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ได้ที่ โรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา สำนักงานเขตประเวศ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๒๘ ๗๒๗๔ ในวันและเวลาราชการ ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อหนังสือแบบฝึกหัดและหนังสือเสริมการเรียน ชั้นอนุบาล ๑ - ม. ๓ จำนวน ๑๓๓ รายการ ของโรงเรียนคลองปักหลัก ( ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙) วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 กรุงเทพมหานคร โดย โรงเรียนคลองปักหลัก มีความประสงค์ที่จะสอบราคาซื้อหนังสือแบบฝึกหัดและหนังสือเสริมการเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ - ม.๓ จำนวน ๑๓๓ รายการ กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ ณ โรงเรียนคลองปักหลัก สำนักงานเขตประเวศ กำหนดประกาศรายซื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นฯ ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ได้ที่ โรงเรียนคลองปักหลัก สำนักงานเขตประเวศ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๑๘๑ ๔๖๔๐ ในวันและเวลาราชการ ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อหนังสือเรียนชันอนุบาล๑ - ม. ๓ จำนวน ๑๑๔ รายการ ของโรงเรียนคลองปักหลัก ( ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙) วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560   กรุงเทพมหานคร โดย โรงเรียนคลองปักหลัก มีความประสงค์ที่จะสอบราคาซื้อหนังสือเรียนชันอนุบาล ๑ - ม.๓ จำนวน ๑๑๔ รายการ กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ ณ โรงเรียนคลองปักหลัก สำนักงานเขตประเวศ กำหนดประกาศรายซื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นฯ ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ได้ที่ โรงเรียนคลองปักหลัก สำนักงานเขตประเวศ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๑๘๑ ๔๖๔๐ ในวันและเวลาราชการ        ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาตัดเย็บชุดพลศึกษา ชุดยุวกาชาด ชุดเนตรนารี ชุดลกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชุดลูกเสือวิสามัญ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จำนวน ๑,๒๗๗ ชุด ของโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอรุสรณ์( ๘ มีนาคม ๒๕๕๙) วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 สอบราคาจ้างเหมาตัดเย็บชุดพลศึกษา ชุดยุวกาชาด ชุดเนตรนารี ชุดลกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชุดลูกเสือวิสามัญ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จำนวน ๑,๒๗๗ ชุด ของโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอรุสรณ์( ๘ มีนาคม ๒๕๕๙) กรุงเทพมหานคร โดย โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอรุสรณ์ มีความประสงค์ที่จะสอบราคาจ้างเหมาตัดเย็บชุดพลศึกษา ชุดยุวกาชาด ชุดเนตรนารี ชุดลกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชุดลูกเสือวิสามัญ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จำนวน ๑,๒๗๗ ชุด กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ ณ โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอรุสรณ์ สำนักงานเขตประเวศ กำหนดประกาศรายซื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นฯ ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ได้ที่ โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอรุสรณ์ สำนักงานเขตประเวศ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๒๑ ๕๓๕๕ ในวันและเวลาราชการ    ... อ่านต่อ
 สอบราคาซื้อหนังสือเรียนชันอนุบาล - ป. ๖ จำนวน ๗๗ รายการ ของโรงเรียนสุวิทย์เสรีอรุสรณ์ ( ๔ มีนาคม ๒๕๕๙) วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 กรุงเทพมหานคร โดย โรงเรียนสุวิทย์เสรีอรุสรณ์ มีความประสงค์ที่จะสอบราคาซื้อหนังสือเรียนชันอนุบาล - ป. ๖ จำนวน ๗๗ รายการ กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ ณ โรงเรียนสุวิทย์เสรีอรุสรณ์ สำนักงานเขตประเวศ กำหนดประกาศรายซื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นฯ ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๙.๐๐ น. กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ได้ที่ โรงเรียนสุวิทย์เสรีอรุสรณ์ สำนักงานเขตประเวศ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๒๑ ๓๗๓๘ ในวันและเวลาราชการ     ... อ่านต่อ
สอบราคาการประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเขตประเวศ (๒ มีนาคม ๒๕๕๙) วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 สอบราคาการประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเขตประเวศ (๒ มีนาคม ๒๕๕๙)   กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์ให้นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครได้มีประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน สำนักงานเขตประเวศ โดยฝ่ายการศึกษาจะดำเนินการสรรหาบริษัทประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียนรายละเอียดเงื่อนไขตามประกาศสอบราคาที่แนบมาพร้อมนี้ หากมีผู้ประสงค์จะยื่นซองสอบราคา  โปรดติดต่อขอรับแบบเสนอราคา ได้ที่ฝ่ายการศึกษา ชั้น ๕ สำนักงานเขตประเวศตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ในเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. คณะกรรมการฯ จะได้คัดเลือกผู้รับประกันภัยที่เหมาะสมในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ... อ่านต่อ
สอบราคาจัดซื้อหนังสือเสริมการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๔๔ รายการ ของโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอรุสรณ์ ( ๒ มีนาคม ๒๕๕๙) วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 กรุงเทพมหานคร โดย โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอรุสรณ์ มีความประสงค์ที่จะสอบราคาจัดซื้อหนังสือเสริมการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๔๔ รายการ กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ ณ โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอรุสรณ์ สำนักงานเขตประเวศ กำหนดประกาศรายซื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นฯ ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ได้ที่ โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอรุสรณ์ สำนักงานเขตประเวศ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๒๑ ๕๓๕๕ ในวันและเวลาราชการ ... อ่านต่อ
สอบราคาจัดซื้อหนังสือระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน ๓๕ รายการ ของโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอรุสรณ์ ( ๒ มีนาคม ๒๕๕๙) วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 กรุงเทพมหานคร โดย โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอรุสรณ์ มีความประสงค์ที่จะสอบราคาจัดซื้อหนังสือระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน ๓๕ รายการ กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ ณ โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอรุสรณ์ สำนักงานเขตประเวศ กำหนดประกาศรายซื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นฯ ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ได้ที่ โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอรุสรณ์ สำนักงานเขตประเวศ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๒๑ ๕๓๕๕ ในวันและเวลาราชการ ... อ่านต่อ
สอบราคาจัดซื้อหนังสือระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน ๔๘ รายการ ของโรงเรียนโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอรุสรณ์ (๒ มีนาคม ๒๕๕๙) วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 กรุงเทพมหานคร โดย โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอรุสรณ์ มีความประสงค์ที่จะสอบราคาจัดซื้อหนังสือระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน ๔๘ รายการ กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ ณ โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอรุสรณ์ สำนักงานเขตประเวศ กำหนดประกาศรายซื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นฯ ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ได้ที่ โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอรุสรณ์ สำนักงานเขตประเวศ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๒๑ ๕๓๕๕ ในวันและเวลาราชการ ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาตัดเย็บชุดพลศึกษา/ลูกเสือสำรอง/ชุดลูกเสือสามัญ/ชุดลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และชุดยุวกาชาดจำนวน ๕ รายการ ของโรงเรียนคลองปักหลัก(22 มกราคม 2559) วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 กรุงเทพมหานคร โดย โรงเรียนคลองปักหลัก มีความประสงค์ที่จะสอบราคาจ้างเหมาตัดเย็บชุดพลศึกษา/ลูกเสือสำรอง/ชุดลูกเสือสามัญ/ชุดลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และชุดยุวกาชาดจำนวน ๕ รายการ กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ จนถึงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ ณ โรงเรียนคลองปักหลัก สำนักงานเขตประเวศ กำหนดประกาศรายซื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นฯ ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ โรงเรียนคลองปักหลัก สำนักงานเขตประเวศ ตั้งแต่ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ จนถึงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๑๘๑ ๔๖๔๐ ในวันและเวลาราชการ ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา(๑๙ มกราคม ๒๕๕๙) วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 กรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ให้ผู้ซื้อแบบไปดูสถานที่ด้วยตนเอง ตามแผนที่แสดงผังบริเวณแนบท้ายประกาศนี้ก่อนวันเปิดซองสอบราคาและเมื่อได้ทราบสถานที่ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ในเวลาทำงาน จะนำมาเป็นข้ออ้างให้พ้นความรับผิดชอบต่อกรุงเทพมหานครไม่ได้ กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ ถึง ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ ในเวลา ๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตประเวศ กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเบื้องต้นฯ ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. กำหนดเปิดซองเสนอราคา ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผู้สนใจติดต่อรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐ บาท ( หนึ่งพันบาทถ้วน)ได้ที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตประเวศ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ ถึง ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๐๐ น. หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ ๐ ๒๓๒๘ ๘๙๘๓ ในวันเวลาราชการ ... อ่านต่อ
สอบราคาจัดซื้อต้นไม้และวัสดุในการปลูกตามโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 13 รายการ (วันที่ 8 ธันวาคม 2559) วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2560 สอบราคาจัดซื้อต้นไม้และวัสดุในการปลูกตามโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 13 รายการ (วันที่ 8 ธันวาคม 2559) ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จะดำเนินการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย จำนวน 4 คน ปฏิบัติหน้าที่บริเวณใต้สะพานถนนทางแยกต่างระดับอ่อนนุช - ฝั่งสวนสุขภาพสำนักงานเขตประเวศ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560 (รายละเอียดตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย) ... อ่านต่อ
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาชุมชนตามโครงการชุมชนสุขภาวะที่ยั่งยืน วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาชุมชนตามโครงการชุมชนสุขภาวะที่ยั่งยืน จำนวน 20 รายการ ประกาศสอบราคาเลขที่ 11/2559 ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตประเวศ - กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตประเวศ (ชั้น ๔) - กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นฯ ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. - กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตัังแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตประเวศ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๒๘ ๗๑๕๒ ในวันและเวลาราชการ ... อ่านต่อ
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประมูลจ้างปรับปรุงซอยเสรีวิลล่า แยก 2 จากซอยศรีนครินทร์ 55 ถึงซอยศรีนครินทร์ 57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานเขตประเวศ (ประกาศเลขที่ 10/2559 ลงวันที่ 8 ตุลาคม2558) วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประมูลจ้างปรับปรุงซอยเสรีวิลล่า แยก 2 จากซอยศรีนครินทร์ 55 ถึงซอยศรีนครินทร์ 57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานเขตประเวศ (ประกาศเลขที่ 10/2559 ลงวันที่ 8 ตุลาคม2558) ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด