- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (07/02/2566)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (07/02/2566)
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (07/02/2566)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท โดยวิธีคัดเลือก (6/01/2565) (08/04/2565)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างประเภทสอบราคา ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (31/03/2565)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างประเภทสอบราคา ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (31/03/2565)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก (01/11/2561)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการคลังจังหวัดชัยนาท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30/01/2563)