นโยบาย
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
วิสัยทัศน์กรมบัญชีกลาง (11/04/2565)
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส จังหวัดชัยนาทใสสะอาด 2565" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) (05/01/2565)
มติ ครม. มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (22/12/2564)
กรมบัญชีกลางกับนโยบาย คสช. (04/10/2564)
จรรยาบรรณข้าราชการกรมบัญชีกลาง (04/10/2564)
ประกาศเจตจำนงสุจริต กรมบัญชีกลาง 2564 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2564 (04/10/2564)
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน การเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตของจังหวัดชัยนาท (10/03/2564)
ประกาศเจตจำนงสุจริต กรมบัญชีกลาง ลงวันที่ 8 มีนาคม 2564 (08/03/2564)
มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (12/11/2563)
มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (14/01/2563)