ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท โดยวิธีคัดเลือก (6/01/2565) วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างประเภทสอบราคา ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างประเภทสอบราคา ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการคลังจังหวัดชัยนาท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30/01/2563)   ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด