ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท โดยวิธีคัดเลือก (6/01/2565) วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างประเภทสอบราคา ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
... อ่านทั้งหมด