เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ ใช้ในราชการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด