นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลงิ้วด่อน วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565 
... อ่านทั้งหมด