นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลพอกน้อย วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด