นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลทุ่งยาว (23/05/2565)
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง (08/04/2565)